Analisis de las finanzas conductuales como alternativa a la teoría moderna de carteras y su aplicación en los procesos de asignación de activos en una cartera de inversión

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-26
Authors
Barrachina Almuzara, Eduard
Other authors
Gallizo Larraz, José LuisGallizo Larraz, José Luis - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Durant les darreres dècades, les diferents crisis econòmiques i financeres que s'estan desenvolupant al món evidencien la necessitat de comprendre i abordar millor les causes fonamentals del perquè els mercats reaccionen de la manera que reaccionen. En aquest marc, l'objectiu principal d'aquesta Tesi Doctoral és comprendre millor com actuen els inversors a l'hora de prendre decisions d'inversió. Per això, ens endinsem en les limitacions de la Teoria Moderna de Carteres, amb un repàs de la mateixa, així com de la resta de teories clàssiques. Seguidament realitzarem una revisió de les finances del comportament, qüestió que ens portarà a analitzar els principals biaixos conductuals, i a partir de la formulació d'hipòtesis, intentarem arribar a la conclusió que el comportament dels inversors, influenciat per aquests biaixos, és irracional, provocant que els inversors, cada cop més, optin per carteres més conservadores. Dins d'aquesta cerca per entendre el comportament irracional de l'inversor, i en observar que els inversors es comporten d'una manera molt concreta sobre uns determinats biaixos conductuals, com l'aversió a les pèrdues, l'excés d'optimisme o la comptabilitat mental, hem realitzat una anàlisi empírica del comportament dels partícips de fons d'inversió a Espanya entre els anys 2008 i 2018. Els resultats, fruit d'una primera anàlisi de tipus descriptiu/comparatiu i posteriorment d'una profunda anàlisi de les correlacions entre les diferents variables analitzades, posen de manifest com la nostra percepció que els inversors tendeixen a concentrar-se en un únic perfil de risc, amb la preservació del capital en comú, pot tenir certa evidència recolzant les hipòtesis exposades.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections