Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Sebastián-González et al., 2021
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Sebastián-González et al., 2021