Aquesta col·lecció inclou la relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern.

Envíos recientes

  • Informe d'R+D+I 2020 

    Universitat de Lleida. Gabinet Tècnic d'Estudis. Àrea de Recerca i Transferència; Universitat de Lleida. Gestió d'Ajuts, Dades de Recerca i PDA. Oficina de Suport a la R+D+I (2020)
    Activitat, resultats i visibilitat de l'activitat d'R+D+I de l'any 2020 de la Universitat de Lledia.
  • Informe d'R+D+I 2019 

    Universitat de Lleida. Gabinet Tècnic d'Estudis; Universitat de Lleida. Gestió d'Ajuts, Dades de Recerca i PDA (2019)
    Activitat i resultats assolits de l'activitat d'R+D+I de l'any 2019 de la Universitat de Lleida.