Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-sa (c) Xavier Noguero, Carles Mateu, 2011
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-sa (c) Xavier Noguero, Carles Mateu, 2011