Show simple item record

dc.contributorLlurda, Enric
dc.contributorUniversitat de Lleida, Facultat de Lletres
dc.contributor.authorTeixidó Castro, Emma
dc.date.accessioned2021-11-15T16:51:54Z
dc.date.available2021-11-15T16:51:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/72322
dc.description.abstractThe place for the L1s (first languages) in the foreign language classroom has been a common object of discussion, perhaps even more so with today’s growing linguistic and cultural diversity, caused mainly by migration-related mobility. This final degree project looks at the most relevant studies regarding the use of L1s in the ESL classroom and discusses the plurilingual perspective proposed by García and Wei (2014). In Catalonia, some scholars have argued that the bilingualism already present in most students –with both Catalan and Spanish as mother tongues- can be positively used in the English classroom in different ways (González-Davies, 2017). However, there has been little research on the inclusion of other L1s, namely those related with migration backgrounds. This thesis intends to analyze the outcomes of adopting a plurilingual approach in which the ‘heritage languages’ of students, meaning those that are mainly spoken in their home environments (Hornberger, 2005), are included in the classroom activities. Through the planning and subsequent implementation of a plurilingual proposal in a primary school classroom, discursive evidence is taken to analyze how this approach can impact students’ motivation, self-confidence and language awareness. Additionally, an interview with the teacher carrying out the lesson plan provides a complementary perspective on the matter.ca_ES
dc.description.abstractEl lloc de les L1 (primeres llengües) a l’aula de llengües estrangeres ha estat sovint objecte de debat, potser encara més amb la creixent diversitat lingüística i cultural actual, causada principalment per la mobilitat relacionada amb la migració. Aquest treball de final de grau analitza els estudis més rellevants sobre l’ús de l’L1 a l’aula d’anglès i analitza la perspectiva plurilingüe proposada per García i Wei (2014). A Catalunya, alguns acadèmics i acadèmiques han argumentat que el bilingüisme ja present a la majoria d’estudiants –tant amb el català com el castellà com a llengües maternes– es pot utilitzar positivament a l’aula d’anglès de diferents maneres (González-Davies, 2017). Tanmateix, hi ha hagut poca recerca sobre la inclusió d'altres L1s, concretament aquelles relacionades amb antecedents migratoris. Aquesta tesi té la intenció d’analitzar els resultats de l’adopció d’un enfocament plurilingüe en què les ‘llengües patrimonials’ dels estudiants, és a dir, aquelles que es parlen principalment en el seu entorn domèstic (Hornberger, 2005), s’inclouen a les activitats de l’aula. Mitjançant la planificació i posterior implementació d’una proposta plurilingüe en una aula de primària, es prenen proves discursives per analitzar com aquest enfocament pot afectar la motivació, la confiança en un mateix i la consciència lingüística dels i les estudiants. Addicionalment, una entrevista amb la professora que posa en pràctica la proposta proporciona una perspectiva complementària sobre la qüestió.ca_ES
dc.description.abstractEl lugar de las L1s (primeras lenguas) en el aula de lenguas extranjeras ha sido a menudo objeto de debate, quizás todavía más con la actual creciente diversidad lingüística y cultural, causada principalmente por la movilidad relacionada con la migración. Este trabajo de final de grado analiza los estudios más relevantes sobre el uso de L1s en el aula de inglés y analiza la perspectiva plurilingüe propuesta por García y Wei (2014). En Cataluña, algunos académicos y académicas han argumentado que el bilingüismo ya presente en la mayoría de estudiantes –tanto con el catalán como el castellano como lenguas maternas– se puede utilizar positivamente en el aula de inglés (González-Davies, 2017). Aun así, ha habido poca investigación sobre la inclusión otras L1s, concretamente aquellas relacionadas con antecedentes migratorios. Esta tesis tiene la intención de analizar los resultados de la adopción de un enfoque plurilingüe en que las ‘lenguas patrimoniales’ de los estudiantes, es decir, aquellas que se hablan principalmente en su entorno doméstico (Hornberger, 2005), se incluyen en las actividades del aula. Mediante la planificación y posterior implementación de una propuesta plurilingüe en un aula de primaria, se toman pruebas discursivas para analizar cómo este enfoque puede afectar la motivación, la confianza en uno mismo y la conciencia lingüística de los y las estudiantes. Adicionalmente, una entrevista con la profesora que pone en práctica la propuesta proporciona una perspectiva complementaria sobre la cuestión.ca_ES
dc.format.extent46 p.ca_ES
dc.language.isoengca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmigrationca_ES
dc.subjectmultilingualismca_ES
dc.subjectdiversityca_ES
dc.subjectheritage languageca_ES
dc.subjectforeign language classroomca_ES
dc.subjectintegrationca_ES
dc.subjectmultilingüismeca_ES
dc.subjectdiversitatca_ES
dc.subjectmigracióca_ES
dc.subject.othermigracióca_ES
dc.subject.othermultilingüismeca_ES
dc.subject.otherintegracióca_ES
dc.titleMigration-Related Heritatge Languages in the English Classroom: A Plurilingual Approachca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd