Estudio de las células caliciformes en yeyuno e íleon como marcadores de la coccidiosis en corderos de cebo alimentados con pulpa de algarrobo como fuente de taninos condensados

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
Authors
Martínez Lasanta, Lara
Other authors
Serrano Pérez, Beatriz
Pelegrin-Valls, JonathanPelegrin-Valls, Jonathan - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
La coccidiosi és una malaltia parasitària mundialment distribuïda que afecta als xais i que comporta elevades pèrdues econòmiques al sector oví. El dany provocat pels paràsits estimula la producció de moc que és secretat per les cèl·lules caliciformes. Per això, s'ha estudiat la inclusió de polpa de garrofa, laqual conté un alt contingut de tanins condensats, a la dieta dels xais pertal d’observar sil'estat parasitari millora.Es va realitzar un estudi amb 29 xais dividits en dos lots (hivern i estiu) amb tres dietes diferents (T0, T15 i T30). Primerament, es van recollir mostres de jejú i ili que van ser processades i tenyides ambblau Alcian, on es van comptarles cèl·lules caliciformes (CC) i es va mesurar el gruix de la capa muscular (GCM). Les dades es van analitzar amb un model de mínims quadrats estàndard que va incloure l'efecte de la dieta i dellot per als paràmetres estudiats. Finalment, es va utilitzar la prova del coeficient de correlació de Pearson (r) per identificar possibles relacions entre el nombre de CC i el GCM.Els resultats van indicarque les xaiesdel lot d'hivern alimentadesamb pinsos que contenien polpa de garrofatenien un menor nombre de CC en jejú que T0 i lot d'estiu, respectivament (P <0,05). No obstant això, aquestes diferències no es van observar alsmascles (p> 0,05). Pel que fa al GCM, es va observar que el jejú de les corderes T0 tenia unamitjana superior a T15 (P <0,05). No obstant això, el GCM de l'ili va ser superior al T0 del lot estiu tant en corderscom en corderes, sent T15 del lot hivern els que van presentar un menor gruix (P <0,05). No es va observar correlació entre el nombre de CC i el GCM en xais (p> 0,05). En canvi, les corderes van mostrar una correlació positiva entre el nombre de CC i el GCM en ili i jejú (r = 0,54 i r = 0,53).En conclusió, la inclusió de garrofer en la dieta va disminuir el recompte de coccidis, i es va observar un menor nombre de CC i GCM en femelles alimentades amb garrofer al15%, suggerint una diferent susceptibilitat lligada al sexe davant de la coccidiosi
Citation
DOI
Journal or Serie