Show simple item record

dc.contributor.authorDesfilis, Ester
dc.date.accessioned2021-10-22T08:24:58Z
dc.date.available2021-10-22T08:24:58Z
dc.date.issued2021-09-13
dc.identifier.issn0212-3037
dc.identifier.issn2013-9802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/72123
dc.description.abstractThe purpose of this article is to review the psychological evidence presented by Darwin in The Origin of Man and Selection in Relation to Sex, as well as the complex reciprocal relationships between evolutionism and psychology. The theory of evolution by natural selection has been, is, and will be fundamental for psychology, since it allows us to better understand behavior and psychological processes in humans and other animals. The influence of the theory of evolution on psychology has been varied. On the one hand, the recognition of the similarities between humans and other animals due to biological continuity prompted experimental studies on the causal mechanisms of behavior, justifying the use of laboratory animals as models to study the basis of human psychological processes. On the other hand, the idea of continuity in the psychological capacities of all animals gave rise to animal psychology and comparative psychology, which study the similarities and differences between the psychological processes and behaviors of different species. The recent incorporation of the evolutionary perspective to the understanding of the design of the human mind by evolutionary psychology deserves a separate mention. Darwinian approaches to the study of human behavior are a source of considerable controversy and have given rise to conflicting positions ranging from euphoric acceptance to furious rejection.
dc.description.abstractL’objectiu d’aquest article és revisar les proves psicològiques que presenta Darwin a L’origen de l’home i la selecció en relació al sexe, així com les complexes relacions recíproques entre l’evolucionisme i la psicologia. La teoria de l’evolució per selecció natural ha estat, és i serà fonamental per a la psicologia, ja que ens permet comprendre millor el comportament i els processos psicològics d’humans i altres animals. La influència de la teoria de l’evolució sobre la psicologia ha estat molt diversa. D’una banda, el reconeixement de les semblances entre l’home i altres animals degudes a la continuïtat biològica va impulsar els estudis experimentals per conèixer els mecanismes causals de la conducta, en justificar l’ús d’animals de laboratori com a models per estudiar-hi les bases dels processos psicològics humans. D’altra banda, la idea de continuïtat en les capacitats psicològiques de tots els animals va donar lloc a la psicologia animal i la psicologia comparada, que estudien les semblances i diferències entre els processos psicològics i els comportaments de diferents espècies. Mereix un esment especial la recent incorporació de la perspectiva evolutiva a la comprensió del disseny de la ment humana que fa la psicologia evolucionista. Les aproximacions darwinistes a l’estudi del comportament humà són font de molta controvèrsia i han donat lloc a posicions oposades que van de l’acceptació eufòrica al rebuig més furiós.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocat
dc.publisherInstitut d'Estudis Catalans
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1501.02.199
dc.relation.ispartofTreballs de la Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans, 2021, vol. 71, p. 34-41
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Desfilis, Ester, 2021
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
dc.subjectPsicologia
dc.subjectEvolució de la ment
dc.subjectPsicobiologia
dc.subjectPsicologia evolucionista
dc.subjectTeoria de la ment
dc.subjectPsychology
dc.subjectMind evolution
dc.subjectPsychobiology
dc.subjectEvolutionary psychology
dc.subjectTheory of mind
dc.titleL'origen de l'home: Darwin i la psicologia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.date.updated2021-10-22T08:24:58Z
dc.identifier.idgrec031688
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2436/20.1501.02.199


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) Desfilis, Ester, 2021
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Desfilis, Ester, 2021