Now showing items 4-4 of 4

    • Programa de Matemàtica de les Operacions Financeres 

      Miquel Fernández, Silvia (2010)
      Assolits els conceptes introduïts a l’assignatura de Matemàtiques Empresarials, l’assignatura de Matemàtica de les Operacions Financeres es centra en els aspectes financers de l’empresa. Facilita l’aprofundiment en aquests ...