Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by, (c) Sousa et al., 2021
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by, (c) Sousa et al., 2021