Now showing items 5-5 of 5

    • Programa de Programació 2 (2011) 

      Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
      Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.