Disseny d’una instal·lació de climatització mitjançant una bomba de calor geotèrmica per a l’Escola Politècnica Superior de la UdL

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09
Authors
Bonet Pociello, Roger
Other authors
Medrano Martorell, MarcMedrano Martorell, Marc - ORCID ID
Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El present treball de Final de Grau es redacta com un projecte acadèmic per donar per finalitzat els estudis del Grau en Enginyeria Mecànica cursat en l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. El treball consisteix en dissenyar una instal·lació de climatització per l’Escola Politècnica Superior mitjançant una energia renovable, la qual és la geotèrmica. En aquesta escola he passat pràcticament la major part del temps de la meva vida universitària per tant, volia acabar l’etapa universitària duent a terme un projecte on aquesta és veiés involucrada. Durant el llarg de tot aquest document es tracten tots els punts necessaris per a la realització de la instal·lació que es proposa en aquest treball. Els punts que es tracten en el treball són: l’estudi i la recerca d’informació sobre els fonaments teòrics sobre l’energia geotèrmica i el disseny d’intercanviadors geotèrmics, l’estudi i recerca d’informació sobre la instal·lació que hi ha actualment a l’Escola Politècnica Superior per adaptar la nova instal·lació geotèrmica als sistemes instal·lats actualment a l’edifici sense que això pugui ocasionar despeses ni modificacions addicionals i, complementar l’energia produïda per la bomba de calor geotèrmica amb l’energia produïda per elements de producció de fred i de calor que té la instal·lació actual. Seguidament tracta sobre el disseny i dimensionat de la instal·lació subterrània dels intercanviadors geotèrmics i sobre el disseny de la instal·lació interior que tindrà la nova instal·lació. I per últim tracta sobre la viabilitat econòmica que té aquesta instal·lació i quins beneficis econòmics té aquesta respecte a la que hi ha actualment i, sobre l’estalvi d’energia primària i emissions de CO2 que té la nova instal·lació respecta la actual.
Citation
DOI
Journal or Serie