Show simple item record

dc.contributorArco Bravo, Isabel del
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorOlea Lemekeuh, Landry
dc.date.accessioned2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.available2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.issued2021-03-23
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671495
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71960
dc.descriptionEn aquesta tesi, partim de les percepcions i experiències de l'estudiant per analitzar el sistema d'avaluació dels Màsters oficials d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), per veure si l'avaluació, tal com està concebuda i aplicada, participa al desenvolupament competencial del futur professor d'ELE. Gràcies a l'ús d’una metodologia mixta, combinant seqüencialment els enfocaments quantitatiu i qualitatiu, els resultats del estudi mostren un bon domini de la teoria sobre l'avaluació competencial per l’estudiant; alguns passos significatius també són perceptibles sobre la seva aplicació com a eina al servei del desenvolupament competencial. Però, encara queda molt camí per recórrer, perquè aquesta avaluació pugui convertir-se, de forma decisiva, en un instrument de desenvolupament de les competències del futur professorat d'ELE. Concretament, no es realitzen activitats autèntiques en totes les assignatures, el feedback necessita una profunda millora a l'igual que la implicació de l'estudiant en l'avaluació; també és urgent diversificar els instruments d'avaluació, insistint particularment en l'ús de les TIC.
dc.descriptionEn esta tesis, partimos de las percepciones y experiencias del estudiante para analizar el sistema de evaluación de los Másteres oficiales en español como lengua extranjera (ELE), con la meta de comprobar si la evaluación, tal como está concebida y aplicada, participa en el desarrollo competencial del futuro profesor de ELE. Aplicando una metodología mixta y haciendo un uso secuencial de los enfoques cuantitativo y cualitativo, los resultados del estudio demuestran un buen dominio de la teoría sobre la evaluación competencial por el estudiante; algunos pasos significativos también son perceptibles sobre su aplicación como herramienta para el desarrollo competencial del estudiante. Pero, globalmente, todavía queda mucho camino por recorrer, para que esta evaluación pueda convertirse, decisivamente, en un instrumento de desarrollo de las competencias del futuro profesorado de ELE. Concretamente, no se realizan actividades auténticas de evaluación en todas las asignaturas, el feedback necesita una profunda mejora al igual que la implicación del estudiante en la evaluación; también es urgente diversificar los instrumentos de evaluación, insistiendo especialmente en la implicación de las TIC en el proceso.
dc.descriptionIn this investigation, we focus on student’s perceptions and experiences to analyze the evaluation system of official Master's in Spanish as a foreign language (SFL), so as to make sure assessment, as it is conceived and applied, participates in the development of the future SFL teacher’s competencies. Using a mixt research method, combining sequentially the quantitative and qualitative approaches, the results at our disposal show that students manifest a good knowledge of the theoretical conceptualization of competency assessment; some significant steps are also observed on it application as a tool at the service of students’ competencies development. But, there’s still a lot of work to do, so that this assessment could decisively become an instrument for developing the future teacher of SFL’ competencies. Concretely, authentic assessment activities are not carried out in all the subjects, feedback needs a deep improvement as well as the involvement of the student in the evaluation; it is also urgent to diversify the evaluation instruments, insisting on the use of ICT in the process.
dc.formatapplication/pdf
dc.format331 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAvaluació
dc.subjectCompentències
dc.subjectEstudiants de Màster ELE
dc.subjectEvaluación
dc.subjectCompetencias
dc.subjectEstudiantes de Máster ELE
dc.subjectAssessment
dc.subjectCompetencies
dc.subjectMasters of SFL students'
dc.subjectDidàctica de les Ciències Socials
dc.subject378
dc.titlePercepciones y experiencias de los estudiantes del Máster ELE sobre la evaluación: el caso de los másteres oficiales ELE en España
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record