Show simple item record

dc.contributorAbella i Pons, Francesc
dc.contributorMarch Llanes, Jaume
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorGil Rodríguez, Juan
dc.date.accessioned2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.available2021-09-30T10:07:41Z
dc.date.issued2021-02-26
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671479
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71957
dc.descriptionINTRODUCCIÓ: Els medicaments que ajuden a deixar de fumar han demostrat ser segurs i eficaços (el seu ús pot evitar moltes morts). Les principals guies recomanen el seu ús en el 100% dels intents d’abandonament. En la Unió Europea s’usen en l’11% dels intents, a Espanya en el 3%. OBJECTIUS: conèixer l’ús d’aquests medicaments, l’ús del tabac, les creences respecte a aquestes medicaments i el paper del metge en les recomanacions sobre aquestes medicaments. Analitzar aquests objectius respecte a l’estatus socioeconòmic. MATERIAL I MÈTODE: Estudi descriptiu transversal. Es va elaborar un qüestionari basat en la teoria de l’acció raonada, teoria que permet predir la conducta, sota l’ús dels medicaments, a partir de les creences que es tinguin sobre ells. Es distribueixen el qüestionaris entre els usuaris de 3 oficines de farmàcia. RESULTATS: L’ús d’aquests medicaments és molt inferior al recomanat, la situació és pitjor en el cas dels medicaments que precisen recepta. Augmenta l’ús del tabac al disminuir el estatuts. Més de la meitat dels enquestats consideren que aquests medicaments son innecessària, només un de cada quatre considera que son eficaços, hi ha una gran desconeixement sobre la seguretat. Tres de cada quatre fumadors manifesten que el seu metge mai els hi ha recomanat aquests medicaments. DISCUSSIÓ: Atès que les creences que es tinguin sobre els medicaments determinen el seu ús i no és d’estranyar l’escàs ús ateses les creences errònies detectades. Possiblement les creences sobre la necessitat d’ús condicionin altres tipus de creences (de seguretat o d’eficàcia) i estan relacionades amb la idea sobre si el tabaquisme és un hàbit -en aquest cas la solució depèn de la força de voluntat- o una malaltia -susceptible de ser tractada amb medicaments-.
dc.descriptionINTRODUCCIÓN: Los medicamentos que ayudan a dejar de fumar son seguros y eficaces (su uso puede evitar muchas muertes). Las guías recomiendan su uso en el 100% de los intentos de abandono. En la Unión Europea se usan en el 11% de los intentos y en España en el 3%. OBJETIVOS: Conocer el uso de estos medicamentos, el uso del tabaco, las creencias respecto a estos medicamentos y el papel del médico en la recomendación de los mismos. Analizar los objetivos anteriores respecto al estatus socioeconómico. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Se elaboró un cuestionario basado en la teoría de la acción razonada, teoría que permite predecir la conducta, bajo uso de los medicamentos, a partir de las creencias que se tengan sobres los mismos. Se distribuyen los cuestionarios entre los usuarios de 3 oficinas de farmacia. RESULTADOS: El uso de estos medicamentos es muy inferior al recomendado y la situación es peor en los medicamentos que precisan receta. Aumenta el uso del tabaco al disminuir el estatus. Más de los encuestados consideran que estos medicamentos son innecesarios, solo uno de cada cuatro considera que son eficaces y hay un gran desconocimiento sobre la seguridad. Tres de cada cuatro fumadores manifiestan que el médico nunca les ha recomendado estos medicamentos. DISCUSIÓN: Dado que las creencias que se tengan sobre los medicamentos determinan su uso, no es de extrañar el escaso uso dadas las creencias erróneas detectadas. Posiblemente las creencias sobre sobre la necesidad de uso condicionen otros tipos de creencias (de seguridad o de eficacia) y están relacionadas con la idea sobre si el tabaquismo es un hábito -cuya solución depende de la fuerza de voluntad- o una enfermedad -susceptible de ser tratada con medicamentos-.
dc.descriptionINTRODUCTION: Medicines that help quit smoking have been shown to be safe and effective (their use can prevent many deaths). The main guidelines recommend its use in 100% of quit attempts. In the European Union they are used in 11% of the attempts and in Spain in 3%. OBJECTIVES: To know the use of these medications, the use of tobacco, the beliefs regarding these medications and the role of the doctor in recommending them. Analyze the previous objectives regarding socioeconomic status. MATERIAL AND METHOD: Cross-sectional descriptive study. A questionnaire was developed based on the theory of reasoned action, a theory that allows predicting behavior, under the use of drugs, based on the beliefs held about them. The questionnaires are distributed among users from 3 pharmacy offices. RESULTS: The use of these drugs is much lower than recommended and the situation is worse in the case of drugs that require a prescription. Tobacco use increases by decreasing status. More than half of those surveyed consider that these drugs are unnecessary, only one in four considers them effective and there is a great lack of knowledge about their safety. Three out of four smokers say that their doctor has never recommended these drugs. DISCUSSION: Since beliefs about drugs determine their use and it is not surprising how little use is given due to the erroneous beliefs detected. Possibly beliefs about the need for use condition influence other types of beliefs (safety or efficacy) and are related to the idea of whether smoking is a habit -whose solution depends on willpower- or a disease -susceptible to be treated with medications-.
dc.formatapplication/pdf
dc.format245 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectMedicaments per deixar de fumar
dc.subjectCreences
dc.subjectEstatus socioeconòmic
dc.subjectMedicamentos para dejar de fumar
dc.subjectCreencias
dc.subjectEstatus socioeconómico
dc.subjectStop smoking medications
dc.subjectBeliefs
dc.subjectSocioeconomic status
dc.subjectFarmacologia
dc.subject615
dc.titleUso y creencias sobre los medicamentos para dejar de fumar
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record