Show simple item record

dc.contributorCabeza, Luisa F.
dc.contributorCastro Chicot, José Ramón
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
dc.creatorCentelles Soler, Xavier
dc.date.accessioned2021-09-30T10:07:40Z
dc.date.available2021-09-30T10:07:40Z
dc.date.issued2020-12-18
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671405
dc.descriptionAquesta tesi doctoral avalua el comportament estructural del vidre laminat mitjançant la recerca bibliogràfica, assajos experimentals i simulacions. Alguns dels assajos experimentals duts a terme es centren en lˇestudi de les deformacions abans de la ruptura inicial del vidre, mentre que en altres sˇassoleix la ruptura per tal dˇavaluar la seguretat port-ruptura. A més a més, es fa especial èmfasi en el material intercalari que uneix les làmines de vidre entre elles, per la seva importància en el comportament global del vidre laminat. Els resultats mostren com, malgrat que el vidre és fràgil, els elements estructurals de vidre laminat poden resistir càrregues elevades i complir amb els requeriments de seguretat. No obstant, és fonamental triar els paràmetres de disseny adequats, com el tipus de vidre, el número i gruix de les làmines de vidre i el material intercalari, perquè poden tenir molta rellevància, especialment en cas de ruptura accidental.
dc.descriptionEsta tesis doctoral evalúa el comportamiento mecánico del vidrio laminado mediante un estudio bibliográfico, ensayos experimentales y simulaciones. Algunos de los ensayos llevados a cabo se centran en el estudio de las deformaciones, mientras que en otros se alcanza la rotura para evaluar también el comportamiento post-rotura. Se presta especial atención al intercalario polimérico que se usa para unir las láminas de vidrio entre ellas, por su rol determinante tanto antes como después de la rotura del vidrio. Los resultados muestran cómo, a pesar de que el vidrio es frágil, los elementos de vidrio laminado pueden resistir cargas elevadas y cumplir con los requerimientos de seguridad. Sin embargo, es esencial elegir los parámetros de diseño adecuados, como el tipo de vidrio, el número y grosor de láminas de vidrio y el material intercalario, porque pueden tener un gran impacto en el comportamiento mecánico, especialmente en caso de rotura accidental.
dc.descriptionThis PhD evaluates the structural performance of laminated glass through literature research, experimental testing, and numerical simulation. Some of the conducted experimental tests focus on the deformational study before initial glass fracture, while in others the failure of the specimens is reached in order to evaluate the post-breakage safety as well. Special attention is paid to the polymeric interlayer that creates a bond between glass sheets, because it plays a key role in both the pre- and post-breakage stages. The results of this thesis show that, although glass is brittle, laminated glass elements can resist high loads and comply with safety regulations. However, it is essential to choose the right design parameters (e.g., type of glass, number of glass sheets, and interlayer material), because these can have a high impact on the mechanical behaviour, especially in case of accidental breakage.
dc.formatapplication/pdf
dc.format87 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectVidre laminat
dc.subjectIntercalari viscoelàstic
dc.subjectSeguretat post-ruptura
dc.subjectVidrio laminado
dc.subjectIntercalario viscoelástico
dc.subjectSeguridad post-rotura
dc.subjectLaminated glass
dc.subjectViscoelastic interlayer
dc.subjectPost-breakage safety
dc.subjectMàquines i Motors Tèrmics
dc.subject62
dc.titleStructural glass in buildings: study of the deflection, durability, and breakage of laminated glass elements and polymeric interlayers
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record