Entrepreneurial Intentions among Tertiary Students

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06-16
Authors
Amofah, Kwaku
Other authors
Saladrigues Solé, RamonSaladrigues Solé, Ramon - ORCID ID
Gallizo Larraz, José LuisGallizo Larraz, José Luis - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Aquesta tesi examina la intenció empresarial (IE) entre estudiants terciaris, que va conduir a la producció de quatre treballs empírics. El primer article investiga la influència del control de comportament percebut (PBC), de la norma subjectiva (SN) i de l’actitud cap a l’emprenedoria (ATE), en la intenció emprenedora mitjançant l’enfocament de Modelització d’equacions estructurals (SEM) - Smart Partial Least Square (PLS). Les troballes suggereixen que la Teoria del Comportament Planificat (TPB) és una eina important per predir les intencions empresarials. Per tant, les troballes donen suport al TPB per a l'IE a Ghana. Dos factors motivacionals (actitud cap a l’emprenedoria i control conductual percebut) relacionats amb l’EI, però SN van mostrar una associació no significativa amb l’EI. Aquest estudi també va trobar que SN afectava positivament l’actitud cap a l’emprenedoria i el control conductual percebut. Tot i això, només una (relació PSE-SN) de les hipòtesis basades en la demografia va ser significativa. El segon article examina l’efecte de l’actitud cap a l’emprenedoria, la norma subjectiva, el lloc de control, l’autoeficàcia empresarial i el suport ambiental sobre la intenció empresarial de 159 estudiants MBA de dues universitats privades de Ghana. L'estudi utilitza el modelatge d'equacions estructurals (SEM) per analitzar les dades obtingudes dels participants. Els resultats mostren que tots els factors, excepte l’autoeficàcia empresarial, afecten significativament les intencions empresarials dels estudiants. El tercer treball examina com els models d’autoocupació parental / models moderen (mitjançant l’anàlisi multigrup) la relació entre els antecedents de la intenció emprenedora i la valoració social (SV), la valoració més propera (CV), les habilitats emprenedores (ES) i el suport ambiental . Les dades de tres-cents dinou enquestats es van analitzar mitjançant modelització d’equacions estructurals (SEM). L'anàlisi multigrup es va utilitzar per provar el paper moderador de l'autoocupació dels pares (PSE) per determinar si hi ha una relació significativa entre els enquestats amb PSE i els enquestats sense PSE. D'acord amb estudis previs, l'actitud cap a l'emprenedoria (ATE) i el control conductual percebut (PBC) tenen un efecte positiu sobre la IE. Els resultats demostren que les habilitats emprenedores influeixen en ATE, PBC i la Norma subjectiva (SN). Pel que fa a la influència del coneixement ambiental percebut (ENSUP) i de l'ATE, la relació va ser insignificant, tot i que l'impacte de l'ENSUP en PBC i SN va ser significatiu. Respecte a les correlacions entre SV i CV i els antecedents de TPB respectivament, es van acceptar totes les hipòtesis excepte les relacions CV → ATE i SV → PBC. Aquest estudi va revelar que els enquestats amb autoocupació dels pares perceben una actitud més elevada respecte a l’emprenedoria, el PBC, les habilitats emprenedores, el suport a l’emprenedoria i la intenció emprenedora que els que no tenen PSE. No obstant això, el MGA va establir que la formació d’intencions empresarials és similar per als enquestats amb autoocupació parental i els enquestats sense PSE. Per tant, no hi va haver una relació significativa entre els enquestats amb PSE i els enquestats sense PSE. Finalment, el quart article investiga la intenció empresarial aplicant la teoria del comportament planificat d’Ajzen (1991). Hem examinat específicament el paper del gènere en l'educació emprenedora i els models a seguir o l'autoocupació dels pares, mitjançant la realització d'una anàlisi multigrup. Hem utilitzat un qüestionari basat en web per recopilar informació de 216 estudiants d’una universitat espanyola. Les dades es van analitzar amb l’ajut de Modelització d’equacions estructurals (SEM) - Parcial mínim quadrat (PLS). Hem realitzat una anàlisi tripartita sobre models complets, masculins i femenins. Pel que fa als models complets i masculins, es van acceptar totes les hipòtesis principals, en comparació amb quatre per al model femení. Tot i que aquest estudi ha confirmat l’aplicabilitat del model TPB a la intenció emprenedora, no hem trobat una relació significativa entre homes i dones sobre les seves intencions emprenedores per a algunes relacions. Però aquest estudi suggereix que la relació entre PSE i PBC és més forta per als homes que per a les dones. En general, la tesi proporciona noves visions sobre el model d’intenció emprenedora, adaptat del TPB. Aquesta tesi ha desenterrat algunes revelacions sobre intencions empresarials entre estudiants espanyols i ghanesos. A més del nou avanç teòric, la tesi ofereix implicacions rellevants per a estudiants, educadors, responsables polítics i grups d'interès en l'àmbit empresarial.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections