Estenosi aòrtica quirúrgica: factors de risc i qualitat de vida

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-02-19
Authors
Gracia Baena, Juan Manuel
Other authors
Godoy i García, PereGodoy i García, Pere - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Cirurgia
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Objectius: Estudiar l’associació de factors de risc d’estenosi aòrtica (EA) greu i estimar l’impacte d’aquesta patologia en la qualitat de vida en pacients ≥65 anys de les comarques de Lleida en el període 11/02/2014 a 14/04/2018. Mètodes: Es va realitzar un estudi epidemiològic de casos i controls aparellat. Per cada cas incident d’EA greu es van seleccionar controls aparellats per edat, gènere i àmbit d’Atenció Primària. Es va realitzar una anàlisi descriptiva de la sèrie de casos i una anàlisi bivariada i multivariada de l’estudi de casos i controls. L’associació dels diferents factors es va estudiar amb l’odds ratio ajustada (ORa) i els seus intervals de confiança (IC) del 95% mitjançant models de regressió logística. Resultats: La supervivència acumulada dels pacients amb EA greu del grup de Tractament Mèdic estava significativament disminuïda. En l’anàlisi multivariant els factors de risc cardiovasculars associats amb l’EA greu van ser: el tabaquisme (ORa=2,60; IC95%:1,48–4,58), la hipertensió arterial (ORa=2,41; IC95%:1,23–4,72), la hipercolesterolèmia (ORa=2,67; IC95%:1,54–4,64) i els nivells baixos de colesterol HDL (ORa=2,20; IC95%:1,25–3,88). Les comorbiditats associades vas ser la insuficiència renal crònica (ORa=3,78; IC95: 1,88–9,21), l’accident vascular cerebral (ORa=4,14; IC95%: 1,20–14,2) i l’estenosi carotídia (ORa=14,5; IC95%: 1,61 – 129). El qüestionari de qualitat de vida EuroQol 5D-5L, va detectar una pitjor valoració de la realització d’activitats quotidianes (ORa=2,10; IC95%:1,50-3,01) i de l’escala analògica visual (EVA >70: ORa=0,40; IC95%:0,17-0,82) en els pacients amb EA greu. De la mateixa manera, el qüestionari de salut SF-12 va revelar una pitjor valoració de les components sumàries física (ORa=0,89; IC95%:0,83-0,92) i mental (ORa=0,80; IC95%:0,74-0,88) i del dolor com a limitant d’activitats (ORa=0.42; IC95%:0,24-0,76) i de les dimensions Funció Física (ORa=0.94; IC95%:0,90-0,98), Rol Físic (ORa=0.89; IC95%:0,79-1,00) i Funció Social (ORa=0.95; IC95%:0,91-0,98) . No es va observar associació amb el polimorfisme rs10455872. Conclusions: Els pacients amb EA greu tractats mèdicament presenten pitjor supervivència. El tabaquisme, la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i les nivells baixos de colesterol HDL s’associen amb l’EA greu. Les comorbiditats que s’associen són la insuficiència renal crònica, l’accident vascular cerebral i l’estenosi carotídia. Els instruments de qualitat de vida (EuroQol 5D-5L i SF-12) detecten pitjors puntuacions en l’EA greu i poden ser d’utilitat en assistència i recerca clínica. Per a estudiar la implicació del polimorfisme genètic rs10455872 del gen de la lipoproteïna A en l’EA greu s’han de fer estudis amb suficient potència estadística.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections