Show simple item record

dc.contributorNuin Orrio, Carmen
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia - Campus d'Igualada
dc.contributor.authorParé Colobrans, Albert
dc.date.accessioned2021-09-08T12:09:03Z
dc.date.available2021-09-08T12:09:03Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71828
dc.description.abstractAntecedents: el traumatisme greu es considera una de les principals causes de mort, especialment entre la població jove, i una proporció important es deu a accidents de trànsit. Aquests pacients han de ser immobilitzats per evitar l’empitjorament de les lesions. És necessari un abordatge ABCDE i contemplar la biomecànica del traumatisme, lesions i possibles efectes adversos per tal d’escollir les tècniques i dispositius més indicats. Objectiu: comparar l’ús de les tècniques i dispositius d’immobilització en pacients amb risc de lesió medul·lar Metodologia: es realitza una revisió de revisions segons el model d’Arksey O’Malley guiada per les paraules clau. Es busquen revisions publicades en els últims deu anys en les bases de dades Cinhal, Cochrane Library, Scielo, ScienceDirect i PubMed. Resultats: S’identifiquen 317 articles, dels quals es seleccionen 6 després d’aplicar els criteris d’inclusió. Els estudis mostren la necessitat d’aplicar criteris d’immobilització als pacients conscients i motivar-los a l’autoextracció si en son capaços. En pacients inconscients, caldrà pressuposar una lesió medul·lar. L’assistència ha de prioritzar maniobres salvadores de vides i, un cop aplicades, iniciar amb estabilització manual i aplicació de dispositius. Les complicacions més freqüents són l’augment de la PIC, dificultat respiratòria, dolor i lesions per pressió. Davant de tot pacient traumàtic, caldrà valorar el risc-benefici de la immobilització. Conclusions: la immobilització és una prioritat un cop el pacient està estable. Quan es pugui, s’haurà d’optar per autoextracció guiada. Si cal excarcerar, serà necessària la combinació de dispositius i maniobres. Són necessaris nous estudis per determinar quins són els millors dispositius i tècniques.ca_ES
dc.description.abstractAntecedentes: el traumatismo grave es una de las principales causas de muerte, especialmente entre la población joven, sobre todo debido a accidentes de tráfico. Para evitar el empeoramiento de sus lesiones, estos pacientes deben ser inmovilizados; por ello, es necesario un abordaje ABCDE y contemplar la biomecánica del traumatismo, lesiones y posibles efectos adversos, a fin de escoger las técnicas y dispositivos más indicados. Objetivo: comparar el uso de las técnicas y dispositivos de inmovilización en pacientes con riesgo de lesión medular. Metodología: se realiza una revisión de revisiones según el modelo de Arksey O’Malley guiada por las palabras clave. Se buscan revisiones publicadas en los últimos diez años en las bases de datos Cinhal, Cochrane Library, Scielo, ScienceDirect y PubMed. Resultados: se identifican 317 artículos, de los cuales se seleccionan 6 después de aplicar los criterios de inclusión. Los estudios muestran la necesidad de aplicar criterios de inmovilización en los pacientes conscientes, y motivarles para la autoextracción si son capaces. En pacientes inconscientes se debe presuponer una lesión medular. La asistencia priorizará las maniobras salvadoras de vidas y, una vez aplicadas, se iniciará la estabilización manual y aplicación de dispositivos. Las complicaciones más frecuentes son el aumento de la PIC, la dificultad respiratoria, el dolor y las lesiones por presión. Ante todo paciente traumático, se valorará el riesgo-beneficio de la inmovilización. Conclusiones: la inmovilización es una prioridad cuando el paciente está estable. Cuando se pueda, se deberá optar por la autoextracción guiada. Si es preciso excarcelar, se deben combinar distintos dispositivos y maniobras. Son necesarios nuevos estudios para determinar cuáles son las mejores técnicas y dispositivos.ca_ES
dc.description.abstractBackground: severe trauma is considered one of the main causes of death, especially among the young population, and a significant proportion of it’s related to traffic accidents. These patients should be immobilized to avoid worsening of their injuries. An ABCDE approach is needed to assess the victim. The biomechanics of trauma, injuries and possible adverse effects should be considered in order to choose the most appropriate techniques and devices. Aim: to compare the use of immobilisation techniques and devices in patients at risk of spinal cord injury. Methods: a review of reviews was conducted, according to the Arksey O'Malley method and guided by key words. A search was made for reviews published in the last 10 years in Cinhal, Cochrane Library, Scielo, ScienceDirect and PubMed. Results: 317 articles were identified, 6 of which were selected after applying the inclusion criteria. The studies show the need to apply immobilization criteria in conscious patients, and to motivate them to self-extricate if they are capable. In unconscious patients, spinal cord injury should be assumed. Life-saving interventions must be prioritised, and only once applied, manual stabilization and application of devices will be initiated. The most frequent complications are increased ICP, respiratory distress, pain and pressure injuries. With any trauma patient, it will be necessary to consider the risk-benefit of immobilization. Conclusions: immobilization is a priority once the patient is stable. When possible, guided self-extraction should be chosen. If extrication is necessary, a combination of devices and manoeuvres is required. Further studies are needed to determine the best techniques and devices.ca_ES
dc.format.extent41 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAccidents de tràficca_ES
dc.subjectImmobilitzacióca_ES
dc.subjectServeis d’emergències mèdiquesca_ES
dc.subjectResultats d’accions terapèutiquesca_ES
dc.subjectAccidentes de tráficoca_ES
dc.subjectInmovilizaciónca_ES
dc.subjectServicios de emergencias médicasca_ES
dc.subjectResultados de acciones terapéuticasca_ES
dc.subjectTraffic accidentsca_ES
dc.subjectImmobilisationca_ES
dc.subjectEmergency medical serviceca_ES
dc.subjectPatient outcome assessmentca_ES
dc.subject.otherCirculació--Accidentsca_ES
dc.subject.otherFractures--Immobilitzacióca_ES
dc.subject.otherUrgències mèdiquesca_ES
dc.titleImmobilització en accidents de trànsit durant l’excarceració de pacients amb sospita de lesió medul·lar: revisió de revisionsca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd