Show simple item record

dc.contributorOliva Solé, Marta
dc.contributorPascual Almenara, Afra
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
dc.contributor.authorSales Jové, Sergi
dc.date.accessioned2021-08-24T11:21:52Z
dc.date.available2021-08-24T11:21:52Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71735
dc.description.abstractLa internet ha esdevingut l'eina més útil en la comunicació i ofereix tot tipus d'informació. És vital que aquesta informació arribi a qui la cerca. Per això, les webs han d'evitar limitacions que les fagin inaccessibles a certs grups. No és la persona qui és incapaç d'obtenir la informació, sinó que és l'entorn el que crea les barreres. Fa unes dècades, diferents guies i iniciatives van començar a estandarditzar la manera en què les webs d'han de desenvolupar per a ser accessibles a tothom. En aquest període de temps, uns quants països han adoptat algunes d'aquestes lleis i les han convertit en llei. Des de 2018, el Web de la Universitat de Lleida està afectat per la llei que estableix el nivell d'accessibilitat que han d'assolir les institucions públiques. L'avaluació del Web de la Universitat de Lleida va mostrar diferents problemes que fan referència a l'accessibilitat d'aquest lloc web. L'objectiu d'aquest Treball de Final de Grau ha estat analitzar, dissenyar solucions i resoldre aquests problemes. L'anàlisi va assenyalar que els problemes principals estaven relacionats amb l'estructura i la pobre navegabilitat del Web. Així, que els Encapçalaments, Landmarks i Errors de Validació van ser els problemes fonamentals a esmenar. Un obstacle que es va trobar al treballar amb els problemes va ser que el Servidor de probes del Web institucional no estava dissenyat per a acceptar canvis d'aquesta magnitud. El funcionament normal del web no es podia comprometre. Per aquesta raó el projecte va adaptar-se i totes les modi cacions es van acabar realitzant en una còpia local. L'eina WAVE es va utilitzar per comparar les dues versions del Web, l'original i la modi cada. Els errors es van retallar en un 61% dels del web original i les alertes es van reduir ns un 36% a algunes pàgines. La navegabilitat va millorar fent més fàcil navegar el web amb un Lector de Pantalla.ca_ES
dc.description.abstractInternet has become the most useful tool for communication and it o ers all kinds of information. It's vital that this information reaches anyone seeking for it. So, the web has to avoid the limitations that make it inaccessible to certain groups. It's not the person who is unable to reach the information, it's the environment that creates the barriers. A few decades ago, some guidelines and initiatives began to standardize the way the webs had to be developed in order to become accessible to everyone. During this period a few countries have adopted some of this guidelines and turned them into laws. Since 2018, the web of the University of Lleida is a ected by the law that stablishes the level of accessibility that public institution have to achieve. The evaluation of the web of the university of Lleida showed many issues corresponding to the accessibility of the site. The purpose of this End of Degree Project was to analyze, design the solutions and x these errors. The analysis showed that the main issues were related to the structure and the poor navigability of the site. Thus, the Headings, Landmarks and Validation Errors, were the fundamental problems. One obstacle encountered when solving the issues was that the institutional test server was not designed to accept changes of this magnitude. The normal behaviour of the web could not be threatened. That's the reason why the project changed and all the modi cations were implemented on a mirror of the website stored locally. The WAVE tool was used to compare both websites, the original one and the modi ed one. The errors were trimmed to 61% from the original web and the alerts were cut down to 36% in certain pages of the web. The navigability has improved as it is easier to navigate the web with a Voice Narrator Tool.ca_ES
dc.format.extent145 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAccessibilitatca_ES
dc.subjectDesenvolupament webca_ES
dc.subjectUsabilitatca_ES
dc.subject.otherUsabilitat (Disseny de sistemes)ca_ES
dc.titleImplementació de l'accessibilitat web en la Universitat de Lleidaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd