Show simple item record

dc.contributorEstrada Roca, M. Asunción
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Matemàtica
dc.creatorRicart Aranda, Maria
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2022-04-08
dc.date.accessioned2021-07-15T07:14:22Z
dc.date.available2021-07-15T07:14:22Z
dc.date.issued2021-04-08
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/672147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71636
dc.descriptionEl propòsit d’aquesta tesi és analitzar i millorar les competències professionals i els coneixements didàctico-estadístics dels mestres d’educació infantil a partir del marc teòric del Enfoque Ontosemiótico. Per abordar-lo, es dissenya, implementa i avalua una acció formativa en un màster de formació avançada del professorat amb deu mestres acabats de graduar. En concret, l’acció pretén el desenvolupament de la competència en anàlisi ontosemiòtic, així com la de valoració de la idoneïtat didàctica, a partir de l’anàlisi i valoració d’un procés d’ensenyament i aprenentatge de l’estadística a infantil videogravat. Els resultats obtinguts a partir d’una anàlisi qualitativa indiquen que, els mestres son capaços d’identificar els procediments i processos matemàtics emergents, però tenen dificultats en el reconeixement de propietats i arguments, així com en el de conceptes estadístics. De fet, tenen més dificultats en valorar la idoneïtat epistèmica que qualsevol altra idoneïtat. Aquest estudi detalla certs aspectes cognitius didàctico-estadístics dels mestres acabats de graduar, que són de gran valor per als formadors de futurs mestres. Així mateix, es precís ressaltar l’impacte directe d’aquest treball a les aules d’infantil, ja que proporciona indicadors específics per al disseny, implementació i valoració de pràctiques estadístiques per a les primeres edats.
dc.descriptionEl propósito de esta tesis es analizar y mejorar las competencias profesionales y los conocimientos didáctico-estadísticos de los maestros de educación infantil a partir del marco teórico del Enfoque Ontosemiótico. Para ello, se diseña, implementa y evalúa una acción formativa en un máster de formación avanzada del profesorado con diez maestros recién graduados. En concreto, la acción pretende el desarrollo de la competencia en análisis ontosemiótico, así como la de valoración de la idoneidad didáctica, a partir del análisis y valoración de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística en infantil videograbado. Los resultados obtenidos a partir de un análisis cualitativo indican que, los maestros son capaces de identificar los procedimientos y procesos matemáticos emergentes, pero tienen dificultades en el reconocimiento de propiedades y argumentos, así como en el de conceptos estadísticos. En consecuencia, tienen más dificultades en valorar la idoneidad epistémica que cualquier otra idoneidad. Este estudio detalla ciertos aspectos cognitivos didáctico-estadísticos de los maestros recién graduados, que son de gran valor para los formadores de futuros maestros. Asimismo, cabe resaltar el impacto directo de este trabajo en las aulas de infantil, pues proporciona indicadores específicos para el diseño, implementación y valoración de prácticas estadísticas en las primeras edades.
dc.descriptionThe purpose of this thesis is to analyse and improve the professional competencies and the didactic-statistical knowledge of early childhood teachers based on the theoretical framework of the Onto-semiotic Approach. To carry out the research, a formative action is designed, implemented and evaluated in a master’s degree in advanced teacher training with ten recently graduated teachers. Specifically, the action aims to develop competence in onto-semiotic analysis, as well as in assessment of didactic suitability, based on the analysis and assessment of a teaching and learning process of statistics videotaped in an early years classroom. The results obtained from a qualitative method indicate that, teachers are capable of identifying emerging mathematical procedures and processes, but difficulties are observed in the recognition of properties and arguments, as well as in that of statistical concepts. Thus, they have more difficulties in assessing epistemic suitability than any other suitability. This study describes, in detail, certain didactic-statistical cognitive aspects of recently graduated teachers, which is information of great value for future teacher educators. Finally, it is worth highlighting the direct impact of this work on children’s classrooms, as it provides specific indicators for the design, implementation and assessment of statistical practices in the early ages.
dc.formatapplication/pdf
dc.format498 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectFormació de mestres
dc.subjectCompetència professional
dc.subjectEstadística
dc.subjectFormación de maestros
dc.subjectCompetencia profesional
dc.subjectTeacher training
dc.subjectProfessional competency
dc.subjectStatistics
dc.subjectDidàctica de la Matemàtica
dc.subject37
dc.subject51
dc.titleEstadística en educación infantil: competencias y conocimientos didáctico-matemáticos de maestros en formación en el marco del Enfoque Ontosemiótico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record