Show simple item record

dc.contributorAlonso Logroño, María Pilar
dc.contributorUniversitat de Lleida, Facultat de Lletres
dc.contributor.authorGuixés Prats, Antoni
dc.date.accessioned2021-06-06T09:53:38Z
dc.date.available2021-06-06T09:53:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71405
dc.description.abstractEl TFG analitza l´evolució paisatgística en el terme municipal de Ponts des de principis de segle XX fins a 2019. S´identifica la transformació del paisatge pels canvis en els processos naturals i els ocasionats per l'acció de l'home. Els impactes històrics han incidit sobre el medi físic de l'àmbit d´estudi originant la creació de diferents sinèrgies econòmiques. L'avenç que va representar la instal·lació de la primera turbina el 1913, a La Central, les modificacions a la llera del riu Segre, i les inversions actuals en la modernització dels regs han obert noves perspectives en les activitats agràries, alhora que constitueixen el nucli sobre el qual proposarem estratègies i directrius, en els àmbits geogràfic, ecològic, socioeconòmic, cultural i de lleure per desplegar el potencial de la zona. El riu Segre i el punt on desguassa el seu afluent el Llobregós formen un triangle natural molt fèrtil que pot generar noves oportunitats. La investigació caracteritza i delimita les tipologies paisatgístiques que observem sobre el terreny i en les bases cartogràfiques. El treball estudiarà l´aprofitament dels recursos hídrics, la riquesa pròpia de la identitat històrico-cultural d´aquest territori situat al Segre Mitjà, dins la comarca de La Noguera, que juntament amb el patrimoni mediambiental d´aquesta superfície relativament petita, de 30,52 km2, és cabdal per afrontar els reptes actuals de supervivència del món rural. Els recursos que sigui capaç de generar es troben emmarcats dins de les polítiques de protecció i gestió del CEP, la relació entre les activitats humanes i el desenvolupament sostenible del medi tenen com a finalitat planificar el desenvolupament local.ca_ES
dc.description.abstractEl TFG analiza la evolución paisajística en el término municipal de Ponts desde principios del siglo XX hasta 2019. Se identifica la transformación del paisaje por los cambios en los procesos naturales y los ocasionados por la acción del hombre. Los impactos históricos han incidido sobre el medio físico del ámbito de estudio, originando la creación de diferentes sinergias económicas. El avance que supuso la instalación de la primera turbina en 1913 en La Central, las modificaciones en el cauce del río Segre, y las inversiones actuales en la modernización de riegos han abierto nuevas perspectivas en las actividades agrícolas, asimismo constituyen el núcleo sobre el que se propondrán estrategias y directrices en el ámbito geográfico, ecológico, socioeconómico, cultural y de ocio, para desarrollar el potencial de la zona. El río Segre y el punto donde desemboca su afluente, el Llobregós forma un triángulo fértil que puede generar nuevas oportunidades. La investigación caracteriza y delimita las tipologías paisajísticas que observamos sobre el terreno y en las bases cartográficas. El trabajo estudiará el aprovechamiento de los recursos hídricos, la riqueza propia de la identidad histórico-cultural de este territorio situado en el Segre Mitjà, en la comarca de La Noguera, que junto al patrimonio medioambiental de esta superficie, relativamente pequeña, de 30,52km2, tiene una importancia capital para afrontar los retos actuales de supervivencia del mundo rural. Los recursos que sea capaz de generar se encuentran enmarcados dentro de las políticas de protección y gestión del CEP. La relación entre las actividades humanas, y el respeto sostenible del medio tiene como finalidad planificar el desarrollo local.ca_ES
dc.description.abstractThis TFG analyses the landscape evolution in the municipality of Ponts from the beginning of the century until 2019. It identifies the transformation of the landscape by the changes in the natural processes and those caused by the action of man. The historical impacts have influenced the physical environment of the area of study, originating the creation of different economic synergies. The progress represented by the installation of the first turbine in 1913 La Central, the modifications in the course of the river Segre, and the current investments in the modernization of irrigation have opened new perspectives in the agricultural activities, likewise they constitute the nucleus on which strategies and guidelines will be proposed in the geographical, ecological, socioeconomic, cultural and leisure scope, to develop the potential of the area. The river Segre and the point where its tributary, the Llobregós, flows into the sea forms a fertile triangle that can generate new opportunities. The research characterizes and delimits the landscape typologies that we observe on the ground and in the cartographic bases. The work will study the use of water resources, the richness of the historical and cultural identity of this territory located in the Segre Mitjà, in the region of La Noguera, which together with the environmental heritage of this relatively small area of 30.52 km2, is of paramount importance to meet the current challenges of survival of the rural world. The resources it is capable of generating are framed within the protection and management policies of the CEP. The relationship between human activities and sustainable respect for the environment is aimed at planning local development.ca_ES
dc.format.extent138 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransformació paisatgísticaca_ES
dc.subjectusos agrícolesca_ES
dc.subjectecologiaca_ES
dc.subjectdiversificació econòmicaca_ES
dc.subjectdesenvolupament localca_ES
dc.subjectLandscape transformationca_ES
dc.subjectlocal developmentca_ES
dc.subject.otherDiversificació (Economia)ca_ES
dc.subject.otherecologiaca_ES
dc.titleEstudi del paisatge local de Ponts. Anàlisi de les transformacions paisatgístiques i sinèrgies econòmiques (1913-2019)ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd