Corrosion evaluation of molten salts thermal energy storage (TES) systems in concentrated solar power plants (CSP)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-01
Authors
Ruiz-Cabañas, F. Javier
Other authors
Cabeza, Luisa F.Cabeza, Luisa F. - ORCID ID
Fernández Renna, Ana Inés
Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El protagonisme creixent de la tecnologia solar termoelèctrica entre el ventall de les energies renovables es centra en la seva capacitat d’adaptar la seva producció a la demanda energètica exigida. La gestionabilitat d’aquest tipus de centrals s’ha aconseguit amb la integració de sistemes d’emmagatzematge tèrmic en les mateixes. La major part dels sistemes d’emmagatzematge tèrmic, ja sigui els que s’utilitzen a nivell comercial com aquells que es troben en fase de desenvolupament proposen l’ús de sals inorgàniques foses com a medi d’emmagatzematge. Aquestes sals presenten l’inconvenient de la seva alta corrosivitat a altes temperatures. Per un costat, s’han analitzat els fenòmens de corrosió associats a les sals solars utilitzades a la planta pilot TES-PS10 mitjançant la instal·lació de racks de testimonis de corrosió als tancs de sals. A més, al finalitzar l’operació de la instal·lació pilot s’ha dut a terme un estudi post-mortem dels seus. Finalment, amb l’objectiu d’abaratir el cost de l’inventari de sals, s’ha analitzat a nivell de laboratori la corrosivitat de diferents mescles de nitrats de baixa puresa. El segon bloc de la tesi es centra en els sistemes d’emmagatzematge tèrmic en calor latent. Concretament, s’analitza la corrosió associada a la mescla peritèctica 46% LiOH-54% KOH proposta com a material de canvi de fase en un mòdul d’evaporació d’instal·lacions termoelèctriques de generació directa de vapor. D’aquesta forma, s’han dut a terme una sèrie d’assajos a nivell de laboratori amb l’objectiu d’avaluar el comportament envers la corrosió de diferents materials en contacte amb aquests hidròxids.
Citation
DOI
Journal or Serie
Collections