Show simple item record

dc.contributorBellet, Carme
dc.contributorUniversitat de Lleida, Facultat de Lletres
dc.contributor.authorRosinés Gallego, Sergi
dc.date.accessioned2021-05-30T14:15:57Z
dc.date.available2021-05-30T14:15:57Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/71349
dc.description.abstractEn el present treball final de grau s’analitza el creixement urbanístic de Tàrrega des del 1980 fins al 2018. Primerament, es posa en context els factors que d’una o altra manera han incidit en la seva estructura i al seu desenvolupament com ara la demografia, les activitats econòmiques, les infraestructures, la topografia i la hidrografia. Seguidament s’analitzen els documents de planejament general que han ordenat el creixement de la vila: les Normes Subsidiàries del 1983 i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 2006. Per a cada un d’ells es comenten els objectius, principals característiques, previsions de creixement i context, així com el seu desenvolupament. Al treball s’afegeix un recull de mapes d’elaboració pròpia i ortofotos disponibles a l’Institut Cartogràfic de Catalunya entre d’altres, per ajudar a comprendre com ha estat el creixement urbanístic de Tàrrega, els canvis en la seva estructura i els elements que articulen el creixement o han actuat de barrera.ca_ES
dc.description.abstractThis Degree Project analyses the urban development of Tàrrega from 1980 until 2018. In first place, the factors that have influenced its structure and development, such as demography, economic activity, infrastructure, topography and hydrography are put into context. Then, the general planning documents for the town's growth are analysed: the 1983 Bylaws and the 2006 Municipal Urban Plan. For each of these, the main characteristics, forecasts for growth and context are explained, together with their respective development. A selection of the authors own maps and orthophotos available in the Catalan Institute of Carthographics among others are added to facilitate and understanding of the urban growth of Tàrrega, changes in its structure and the elements which have facilitated this or acted as impediments.ca_ES
dc.format.extent78 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcreixement urbanísticca_ES
dc.subjectcrisi immobiliàriaca_ES
dc.subjectTàrregaca_ES
dc.subjecturban growthca_ES
dc.titleEl desenvolupament urbanístic de Tàrrega (1980-2018)ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd