Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-sa, (c) Asociación de Demografía Histórica de España y Portugal (ADEH), 2017
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-sa, (c) Asociación de Demografía Histórica de España y Portugal (ADEH), 2017