Show simple item record

dc.contributorEnsenyat Solé, Assumpta
dc.contributorInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
dc.creatorEspigares Tribó, Gemma
dc.date.accessioned2021-04-09T10:24:55Z
dc.date.available2021-04-09T10:24:55Z
dc.date.issued2020-07-31
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/671231
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70998
dc.descriptionLes modificacions de l'estil de vida han mostrat resultats positius en la prevenció i tractament dels factors de risc metabòlics. L’objectiu de la tesi va ser avaluar l’efectivitat de tres intervencions de promoció d’un estil de vida saludable com a eina d’intervenció en atenció primària en el maneig dels factors de risc metabòlics, en persones adultes sedentàries al finalitzar i després de 24 setmanes de seguiment (Bellugat de CAP a peus). Metodologia: assaig clínic controlat aleatori de tres braços i quaranta setmanes de durada (T0= basal, T1= 16 setmanes intervenció i T2= 24 setmanes seguiment) amb setanta-cinc adults sedentaris (34-55 anys; DE=4,6) amb almenys un factor de risc metabòlic. Van ser aleatoritzats en un dels tres grups d’estudi: (1) entrenament intervàlic i assessorament (AIT) (n = 25); (2) entrenament continu de baixa-moderada intensitat i assessorament (TCT) (n = 27); o (3) exclusivament l’assessorament (en l’estil de vida saludable) (CON) (n = 23). Es va avaluar principalment l’índex de risc metabòlic, hàbits d’activitat física amb accelerometria, hàbits alimentaris i el cost-efectivitat. Tots els grups van utilitzar una guia interactiva dissenyada i validada per millorar la idoneïtat i llegibilitat. Resultats: AIT va ser ben acceptat, amb altes puntuacions de gaudi (p=0,00). Tots els grups van mostrar millores similars a puntuacions de l’índex MetSSS (SES = 0,46) i hàbits dietètics (SES = 0,30). Va augmentar l’activitat física moderada-vigorosa (AFMV) de tots els grups d'estudi, especialment en els grups AIT i TCT (50%), respecte CON (21%). Tant l’AIT com el TCT van tenir un impacte més gran en el comportament sedentari que el CON (63,5% vs 30,4%). AIT és cost-efectiu per a incrementar l’AFMV (cost incremental: 0,06€/minut AFMV incrementat vs 0,52€ al CON). En una hipotètica implementació a l’atenció primària (AP), TCT tindria la millor rendibilitat de costos (1,32€/minut incrementat AFMV). Es va millorar la idoneïtat de la guia interactiva un 10% segons el SAM i HEM, i va tenir una bona acceptabilitat. Conclusions: AIT sembla una estratègia factible i eficaç en persones sedentàries amb factors de risc metabòlic, i es podria incloure en programes d'intervenció d’estil de vida a l’atenció primària. L’assessorament d’un estil de vida saludable a l’atenció primària és cost-efectiu per reduir els factors de risc metabòlic. Millorar la idoneïtat i llegibilitat dels recursos educatius pot tenir un impacte positiu en el coneixement dels usuaris, i l’efectivitat de les intervencions. Registre d’assaig: Assajos clínics.gov. NTC02832453.
dc.descriptionLas modificaciones del estilo de vida han mostrado resultados positivos en la prevención y tratamiento de los factores de riesgo metabólicos. El objetivo de la tesis fue evaluar la efectividad de tres intervenciones de promoción de un estilo de vida saludable como herramienta de intervención en atención primaria en el manejo de los factores de riesgo metabólicos, en personas adultas sedentarias al finalizar y después de 24 semanas de seguimiento (Belluga’t de CAP a peus). Metodología: ensayo clínico controlado aleatorio de tres brazos y cuarenta semanas de duración (T0 = basal, T1 = 16 semanas intervención y T2 = 24 semanas seguimiento) con setenta y cinco adultos sedentarios (34-55 años; DE = 4,6) con al menos un factor de riesgo metabólico. Fueron aleatorizados en uno de los tres grupos de estudio: (1) entrenamiento interválico y asesoramiento (AIT) (n = 25); (2) entrenamiento continuo de baja-moderada intensidad y asesoramiento (TCT) (n = 27); o (3) exclusivamente asesoramiento (en el estilo de vida saludable) (CON) (n = 23). Se evaluó principalmente el índice de riesgo metabólico, hábitos de actividad física con acelerómetro, hábitos alimentarios y el coste-efectividad. Todos los grupos utilizaron una guía interactiva diseñada y validada para mejorar la idoneidad y legibilidad. Resultados: AIT fue bien aceptado, con altas puntuaciones de disfrute (p = 0,00). Todos los grupos mostraron mejoras similares en puntuaciones del índice MetSSS (SES = 0,46) y hábitos dietéticos (SES = 0,30). Aumentó la actividad física moderada-vigorosa (AFMV) de todos los grupos de estudio, especialmente en los grupos AIT y TCT (50%), respecto CON (21%). Tanto AIT como TCT tuvieron un mayor impacto en el comportamiento sedentario que CON (63,5% vs 30,4%). AIT es coste-efectivo para incrementar la AFMV (coste incremental: 0,06 € / minuto AFMV incrementado vs 0,52 € al CON). En una hipotética implementación en la atención primaria (AP), TCT tendría la mejor rentabilidad de costes (1,32 € / minuto incrementado AFMV). Se mejoró la idoneidad de la guía interactiva un 10% según el SAM y HEM, y tuvo una buena aceptabilidad. Conclusiones: AIT parece una estrategia factible y eficaz en personas sedentarias con factores de riesgo metabólico, y se podría incluir en programas de intervención de estilo de vida en atención primaria. El asesoramiento de un estilo de vida saludable en la atención primaria es coste-efectivo para reducir los factores de riesgo metabólico. Mejorar la idoneidad y legibilidad de los recursos educativos puede tener un impacto positivo en el conocimiento de los usuarios, y la efectividad de las intervenciones. Registro de ensayo: Ensayos clínics.gov. NTC02832453.
dc.descriptionLifestyle modifications have shown positive results in preventing and treating metabolic syndrome. The aim of the thesis was to evaluate the effectiveness of three healthy lifestyle interventions as a primary care intervention tool for managing metabolic risk factors, in sedentary adults at the end and after of 24 weeks of follow-up (Belluga’t de CAP a peus). Methodology: Forty-week three-arm randomized controlled clinical trial (T0 baseline; T1=16-week intervention and T2=24-week follow-up) of seventy-five sedentary adults (34-55 years old; SD=4,6) with at least one metabolic risk factor. They were randomized into one of the following arms: (1) aerobic interval training plus lifestyle counseling (AIT) (n=25); (2) low-to-moderate-intensity continuous training plus lifestyle counseling (TCT) (n=27); or (3) lifestyle counseling alone (CON) (n=23). Metabolic syndrome risk scores, accelerometer-based physical activity and self-reported dietary habits and cost-effective were assessed. All groups used an interactive guide designed and validated to improve suitability and readability. Results: AIT was well accepted, with high enjoyment scores (p=0,00). All groups showed similar improvements in metabolic syndrome risk scores (SES=0,46) and dietary habits (SES=0,30). Moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) was increased in all study groups, being the number of responders higher in AIT and TCT groups (50%) than in COU group (21%). Both AIT and TCT had a greater impact on sedentary behavior than COU (63,5 % vs 30,4%). AIT is cost-effective for increasing MVPA (incremental cost: 0,06€ / minute increased MVPA vs 0,52€ at CON). In a hypothetical implementation of primary care, TCT would have the best cost-effectiveness (1,32€ / minute increased MVPA). Were improved the interactive guide suitability by 10% and it had a good acceptance among the users. Conclusions: AIT appears to be an effective strategy in sedentary individuals with metabolic risk factors, and it could be included in lifestyle intervention programs in primary care. Lifestyle counseling at primary care is cost-effective at reducing metabolic risk factors. Improving the suitability and readability of education resources can have a positive impact on patient knowledge, and hence on intervention effectiveness. Trial Registration: Clinical Trials.gov. NTC02832453.
dc.formatapplication/pdf
dc.format340
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectEstil vida saludable
dc.subjectExercici físic
dc.subjectCanvi comportament
dc.subjectEstilo de vida saludable
dc.subjectEjercicio físico
dc.subjectCambio comportamiento
dc.subjectHealthy lifestyle
dc.subjectPhysical exercise
dc.subjectBehaviour change
dc.subjectEducació Física i Esportiva
dc.subject614
dc.titleEfectivitat de tres intervencions de promoció de l’estil de vida saludable a l’atenció primària, en adults sedentaris amb factors de risc metabòlic; assaig clínic aleatori controlat. (Belluga’t de CAP a peus)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record