Impacto del manejo del suelo y del sistema de riego y su gestión sobre las emisiones de gases de efecto invernadero bajo condiciones mediterráneas

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-07-23
Authors
Franco Luesma, Samuel
Other authors
Álvaro-Fuentes, Jorge
Cavero Campo, José
Cantero-Martínez, CarlosCantero-Martínez, Carlos - ORCID ID
Universitat de Lleida. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
El reg i el maneig del sòl són pràctiques agrícoles que poden afectar als processos de producció, consum, transport i emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del sòl. Per tant, resulta necessari avaluar i documentar l’impacte d’aquestes pràctiques sobre les emissions d’aquests GEH. L’objectiu general d’aquesta Tesi doctoral ha sigut el de quantificar l’efecte del sistema de maneig del sòl i el sistema de reg i la seva gestió sobre la producció, transport i emissió de GEH del sòl a l’atmosfera en sistemes de monocultiu de panís sota condicions mediterrànies. Per assolir aquest objectiu, entre els anys 2015 i 2017 es van establir 2 assajos de campo a la finca experimental de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) ubicada a la depressió central de la vall del riu Ebre. Al primer assaig experimental, es va avaluar l’impacte del sistema de reg (aspersió vs. inundació) sobre la producció i transport de diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2O) a través del perfil del sòl, així com l’efecte del sistema de reg (aspersió vs. inundació) i del sistema de maneig del sòl (conreu convencional vs. sembra directa) del sòl juntament amb la gestió de les restes de collita (mantingudes en superfície vs. retirades) i la interacció entre ambdues pràctiques agrícoles sobre les emissions de CO2, CH4 i N2O del sòl a l’atmosfera. Al segon assaig de camp es va estudiar l’efecte del moment del reg (dia vs. nit) i de la freqüència de reg (alta vs. baixa) sobre les emissions de CO2, CH4 i N2O del sòl a l’atmosfera en un sistema de reg per aspersió. El sistema de reg per aspersió va mostrar una major concentració i emissió de CO2 del sòl enfront al sistema de reg per inundació, presentant a la vegada una reducció del 50 i del 42% de la concentració i la emissió de N2O del sòl, respectivament. A més, el sistema de reg per aspersió va reduir en un 51% les emissions de N2O per unitat de rendiment. Així mateix, la aplicació nocturna de reg per aspersió va donar a lloc a una reducció de les emissions de CO2 del sòl, i a un augment de les emissions de N2O enfront a l’aplicació diürna. No obstant, no es van observar diferències entre moments d’aplicació del reg per aspersió quan les emissions de N2O es van expressar per unitat de rendiment degut a l’increment dels rendiments sota el moment d’aplicació nocturn. En ambdós sistemes de reg i al llarg de tot el perfil del sòl, la aplicació de compostos fertilitzants NPK va incrementar la concentració de CH4. No obstant, les emissions de CH4 del sòl a l’atmosfera no es van veure afectades pel sistema de reg ni el seu maneig, observant-se únicament diferències de CH4 al perfil del sòl entre sistemes de reg a 0,40 m de profunditat. Els sistemes de sembra directa van reduir en un 30% les emissions de CO2 del sòl a la atmosfera respecte als sistemes de conreu convencional, sense donar a lloc un increment de les emissions de N2O. A més, tot i que tots els sistemes de maneig del sòl van mostrar un consum net de CH4, els sistemes de sembra directa, especialment mantenint les restes de collita, van afavorir un major consum de CH4 enfront als sistemes de conreu convencional. Els resultats d’aquesta Tesi doctoral han demostrat que els sistema de reg per aspersió, i concretament aplicat durant la nit, juntament amb el sistema de sembra directa mantenint el rostoll al camp són estratègies viables per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del sòl sense penalització sobre els rendiments de cultiu sota condicions mediterrànies.
Related resource
Citation
URI
DOI
Journal or Serie
Collections