Show simple item record

dc.contributorViñas Salas, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Cirurgia
dc.creatorMesalles Subirá, Antonio José
dc.date.accessioned2021-04-09T10:24:52Z
dc.date.available2021-04-09T10:24:52Z
dc.date.issued2020-01-13
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/669207
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70960
dc.descriptionIntroducció Els implants dentals són el tractament terapèutic per a la reposició de peces dentals. La Cirurgia Guiada per ordinador Mínimament Invasiva és un avanç per l'augment de precisió, seguretat, eficiència i satisfacció dels pacients. Els implantólegs pioners es van enfrontar a un nou protocol, programa informàtic de planificació, nou instrumental i guia quirúrgica. Es necessita una corba d'aprenentatge pel que molts abandonen; el que va generar desconfiança i dubtes en la practicitat i precisió. L'objectiu principal és l'estudi in vitro de la precisió de la Tècnica avaluant la desviació lineal i angular dels implants instal·lats en prototips respecte a la planificació virtual. Material i mètodes: Es van utilitzar 10 prototips idèntics de maxil·lar parcialment edèntuls. En cada prototip s'implanten implants diferenciats en 3 grups per la forma de col·locar: Grup 1: Per als dents 24 i 26, s'instal·len implants utilitzant la guia quirúrgica prototipada confeccionada amb la tècnica de doble tomografia clàssica. Grup 2: Per als dents 14 i 16, s'instal·len implants utilitzant la guia prototipada confeccionada amb nova sistemàtica de la tomografia de la cubeta d'impressió. Grup 3: Per als dents 15 i 25, els implants es instal·len amb una fèrula convencional sense utilitzar el programa de planificació virtual per obtenir la guia quirúrgica. Després de la col·locació dels implants, es van realitzar tomografies als prototips, que es van convertir en imatges 3d amb un software convertidor, per comparar, per mitjà del mètode de superposició, les posicions dels implants amb les de la planificació virtual. Resultats: El Grup 3 presenta una discrepància major en relació als altres dos Grups que presenten resultats similars tant en les desviacions lineals com les angulars. Conclusions: En quant al primer objectiu d'avaluar la precisió de la Tècnica, els resultats són bons i similars a les publicacions científiques; tant amb el mode habitual com mitjançant la tomografia de la impressió dental, que simplifica tot el procediment. El propòsit secundari, era proposar les avantatges de la tècnica amb la nostra experiència clínica, la nova sistemàtica simplificada i la revisió de la literatura que convergeix en que la tècnica és exitosa quan es fa un diagnòstic adequat i una planificació meticulosa seguint totes les pautes i fases del tractament.
dc.descriptionIntroducción Los implantes dentales son el estándar terapéutico para la reposición de piezas dentales. La Cirugía Guiada por ordenador Mínimamente Invasiva es un avance por el aumento de precisión, seguridad, eficiencia y satisfacción de los pacientes. Los implantólogos pioneros se enfrentaron a un nuevo protocolo, software de planificación, nuevo instrumental y guía quirúrgica. Se necesita una curva de aprendizaje por lo que muchos abandonaron; lo que generó desconfianza y dudas en la practicidad y precisión. El objetivo principal es el estudio in vitro de la precisión de la Técnica evaluando el desvío lineal y angular de los implantes instalados en prototipos respecto a la planificación virtual. Material y Métodos: Se utilizaron 10 prototipos idénticos de maxilar parcialmente edéntulos. En cada prototipo se instalan implantes diferenciados en 3 grupos por la manera de colocarse: Grupo 1: Para los dientes 24 y 26, se instalan implantes usando la guía quirúrgica prototipada confeccionada con la técnica de doble tomografía clásica. Grupo 2: Para los dientes 14 y 16, se instalan implantes usando la guía quirúrgica confeccionada con nueva sistemática de la tomografía de la cubeta de impresión. Grupo 3: Para los dientes 15 y 25, los implantes se instalan con una férula convencional sin usar el software de planificación virtual para obtener la guía quirúrgica. Tras la colocación de los implantes, se realizaron tomografías a los prototipos, que se convirtieron en imagen 3d con un software conversor, para comparar, por el método de superposición, las posiciones de los implantes con las de la planificación virtual. Resultados: El Grupo 3 presenta una discrepancia mayor en relación a los otros dos Grupos que presentan resultados similares tanto en las desviaciones lineales como las angulares. Conclusiones: En cuanto al primer objetivo de evaluar la precisión de la Técnica, los resultados son buenos y similares a las publicaciones científicas; tanto con el modo usual como utilizando la tomografía de la impresión dental, que simplifica todo el procedimiento. El objetivo secundario, era proponer las ventajas de la Técnica con nuestra experiencia clínica, la nueva sistemática simplificada y la revisión de la literatura que confluye en que la Técnica es exitosa cuando se realiza un diagnóstico adecuado y una planificación meticulosa siguiendo todas las pautas y fases del tratamiento.
dc.descriptionIntroduction Dental implants are the therapeutic standard for the replacement of the teeth. Minimally Invasive Computer Guided Surgery is an advance in increasing accuracy, safety, efficiency and patient satisfaction. Pioneering implantologists faced a new protocol, planning software, new instrumental and surgical guide. A learning curve is needed so many abandoned; which generated distrust and doubts in the practicality and precision. The main objective is the in vitro study of the precision of the Technique evaluating the linear and angular deviation of implants installed in prototypes regarding virtual planning. Material and Methods: 10 identical prototypes were used to partially edentate jaws. In each prototype, implants are differentiated in 3 groups by the way they are placed: Group 1: For teeth 24 and 26, implants are installed using the prototyped surgical guide made with the technique of double tomography technique. Group 2: For teeth 14 and 16, implants are installed using the surgical guide made with new system of the tomography of the impression tray. Group 3: For teeth 15 and 25, the implants are installed with a conventional splint without using the virtual planning software to obtain the surgical guide. After the placement of the implants, tomographs were done on the prototypes, which became a 3d image with converter software, to compare, by the method of overlapping, the positions of the implants with those of the virtual planning. Results: Group 3 presents a greater discrepancy in relation to the other two Groups that present similar results in both linear and angular deviations. Conclusions: Regarding the first objective of evaluating the accuracy of the Technique, the results are good and similar to scientific publications; both in the usual way and using the tomography of dental printing, which simplifies the entire procedure. The secondary objective was to propose the advantages of the Technique with our clinical experience, the new simplified systematic and the literature review that converges in that the Technique is successful when a proper diagnosis and meticulous planning are followed following all the guidelines and phases of treatment.
dc.formatapplication/pdf
dc.format413 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectImplants
dc.subjectDentals
dc.subjectGuiats
dc.subjectImplantes
dc.subjectDentales
dc.subjectGuiados
dc.subjectGuided
dc.subjectMedicina
dc.subject61
dc.titleCirugía de implantes dentales guiada por ordenador mínimamente invasiva. Revisión y estudio de 10 años de evolución de la técnica, experiencia clínica, análisis de la precisión y eficiencia de este nuevo sistema de rehabilitación implantoprotésica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record