Show simple item record

dc.contributor.authorRoyo Campo, Albert
dc.date.accessioned2021-03-17T16:33:15Z
dc.date.available2021-03-17T16:33:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2014-0304
dc.identifier.issn2014-0444
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70782
dc.description.abstractl’anàlisi de la premsa a la demarcació de lleida entre 1898 i 1939, tant pel que fa a la seva tipologia (política, satírica, religiosa, esportiva, etc.) com per la seva producció periòdica (diària, setmanal, mensual, trimestral, etc.), esdevé una informació útil per entendre el fenomen de la premsa com a element determinant i preponderant en la configuració i la consolidació de la societat-cultura de comunicació de massa (sCCm) a Catalunya. En aquest sentit, l’anàlisi se centra i es fonamenta a interpretar les dinàmiques temporals de la premsa, dirimir els diferents models de periodicitat emprats i les característiques i el protagonisme de cada un en cada comarca o àrea, i també estudiar el grau i l’efectivitat de la implantació territorial de la premsa en funció, doncs, del territori, les poblacions, les societats, els recursos, les circumstàncies polítiques, socials, etc. En resum, tots aquests trets la instrumentalitzen i la caracteritzen com a moderna premsa de massa en uns anys clau per al seu dinamisme, assentament i desenvolupament.ca_ES
dc.description.abstractthe analysis of the press in the province of Lleida between 1898 and 1939, both with regard to the type involved (political, satirical, religious, sports, etc.) and its periodicity (daily, weekly, monthly, quarterly, etc.) becomes an essential tool for understanding the phenomenon of the press as a decisive factor in the configuration and consolidation of the society and culture of mass communication in Catalonia. i n this respect, the analysis is based and focused on interpreting the temporal dynamics of the press, on distinguishing the different models of frequencies used and the characteristics and role of each in the various regions or areas, and on studying the extent and effectiveness of the regional presence of the press in terms of territory, populations, societies, resources, political and social circumstances, etc. in short, all these features instrumentalize and characterize it as modern mass media press in key years for its dynamism, consolidation and development.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitut d'Estudis Catalans: Societat Catalana de Comunicacióca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a : https://doi.org/10.2436/20.3008.01.162ca_ES
dc.relation.ispartofComunicació. Revista de recerca i d'anàlisi, 2017, vol. 34, núm. 2, p. 93-117ca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Institut d'Estudis Catalans: Societat Catalana de Comunicació, 2017ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPremsaca_ES
dc.subjectSocietat-cultura de comunicació de massaca_ES
dc.subjectPeriodicitatca_ES
dc.subjectCapçaleresca_ES
dc.subjectTipologiaca_ES
dc.subjectDinamismeca_ES
dc.subjectPressca_ES
dc.subjectSociety and culture of mass communicationca_ES
dc.subjectPeriodicityca_ES
dc.subjectHeadingsca_ES
dc.subjectTypologyca_ES
dc.subjectDynamismca_ES
dc.titleLa premsa a la demarcació de Lleida (1898-1939): dinamisme temporal, models de periodicitat i implantació territorialca_ES
dc.title.alternativeThe press in the province of Lleida (1898-1939): temporal dynamism, models of periodicity and territorial implantationca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.identifier.idgrec030032
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2436/20.3008.01.162


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd (c) Institut d'Estudis Catalans: Societat Catalana de Comunicació, 2017
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd (c) Institut d'Estudis Catalans: Societat Catalana de Comunicació, 2017