Show simple item record

dc.contributor.authorMeza, Paulina
dc.contributor.authorCunha, Iria da
dc.date.accessioned2021-03-16T08:43:49Z
dc.date.available2021-03-16T08:43:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0214-9141
dc.identifier.issn2013-6455
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70746
dc.description.abstractUna de les principals dificultats que té un estudiant a l’escriure la seva tesi és expressar el coneixement propi. La nostra hipòtesi és que hi ha algunes funcions de la comunicació del coneixement propi (FCCP) en el gènere tesi que tenen una correspondència substancial amb les relacions discursives (RD) de la Teoria de l’Estructura Retòrica, més coneguda com Rhetorical Structure THeory (RST). L’establiment d’una correlació permetrà oferir als estudiants les marques discursives emprades amb freqüència per expressar les FCCP en aquest gènere i, així, ajudar-los a redactar adequadament les seves tesis. Plantegem com a objectiu determinar entre quines FCCPs i RD hi ha una correspondència substancial en el gènere tesi. Els resultats indiquen que hi ha correspondències rellevants entre algunes FCCP i RD, mentre que en altres casos no es donen aquestes correspondències o no són rellevants. A partir de les FCCP i RD correlacionades proposem dues estratègies complementàries per ajudar els estudiants a expressar el coneixement propi en les seves tesis.ca_ES
dc.description.abstractOne of the greatest challenges for a college student, from any academic degree, is writing a thesis. In doing so, candidates must deal with the difficulties of expressing their own knowledge, for example, elaborating a research justification. In this work, our hypothesis is that there exist some functions in communicating one’s knowledge (FCCPs) in the thesis genre that have a significant correspondence with the discourse relations (DRs) of the rhetorical structure theory (RST). This correlation would provide students with the discourse marks frequently used in the expression of FCCPs in such genre and, thus, help them to write their thesis properly. In this context, the purpose of this study is to determine the point of significant correspondence between FCCPs and DRs in the thesis genre. Based on the correlation between FCCPs and DRs, we have proposed two complementary strategies to help students express their own knowledge in their thesis.ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.publisherEdicions i Publicacions de la Universitat de Lleidaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a https://doi.org/10.21001/sintagma.2019.31.07ca_ES
dc.relation.ispartofSintagma: revista de lingüística, 2019, vol. 31, p. 103-130ca_ES
dc.rightscc-by (c) Paulina Meza, Iria da Cunha, 2019ca_ES
dc.rightscc-by (c) Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística, 2019ca_ES
dc.rightscc-by (c) Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, 2019ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTesica_ES
dc.subjectFuncions de la comunicació del coneixement propica_ES
dc.subjectRelacions discursivesca_ES
dc.subjectRhetorical structure theory (RST)ca_ES
dc.subjectThesisca_ES
dc.subjectFunctions of communicating one’s knowledgeca_ES
dc.subjectDiscourse relationsca_ES
dc.subjectRhetorical Structure THeory (RST)ca_ES
dc.titleComunicación del conocimiento propio y relaciones discursivas en el género tesisca_ES
dc.title.alternativeCommunication of the author’s own knowledge and discourse relations in the thesis genreca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21001/sintagma.2019.31.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by (c) Paulina Meza, Iria da Cunha, 2019
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by (c) Paulina Meza, Iria da Cunha, 2019