Now showing items 4-6 of 6

  • El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva en español 

   Lloret, Maria-Rosa; Martínez-Paricio, Violeta (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   En aquest article es presenten les premisses fonamentals del Model de les Estructures Paral·leles, un model fonològic relativament recent dins el paradigma de la fonologia autosegmental, i s’aplica per primera vegada a ...
  • Sobre las restricciones distribucionales de casi 

   González Rodríguez, Raquel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   Aquest treball estudia les restriccions distribucionals que presenta l’adverbi d’aproximació casi en contextos negatius. Des d’un punt de vista descriptiu, es mostra que casi és incompatible amb la negació quan modifica ...
  • La visibilidad del traductor y dibujante en la versión italiana de El Eternauta 

   Valero Gisbert, María J. (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   La importància de la imatge en el procés comunicatiu és indiscutible. En aquest treball ens proposem estudiar les implicacions que es deriven de la traducció d’un text que combina el visual amb el verbal, ens referim al ...