Now showing items 2-6 of 6

  • La clase social en los libros de texto de ELE 

   Bori, Pau; Kuzmanović Jovanović, Ana (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   Aquest article examina les representacions discursives de la classe social en dues col·leccions de llibres de text d’espanyol com a llengua estrangera (ELE) publicades en dos períodes diferents: els anys setanta del segle ...
  • Fusión de patrones entonativos en variedades lingüísticas en contacto: el caso de las interrogativas del español de León 

   Elvira-García, Wendy (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   El següent article documenta un patró entonatiu per a les oracions interrogatives propi de Lleó, resultat de la fusió del patró tradicional de l’àrea, descendent (¡H* L%), compartit amb l’astur-lleonès, i el patró propi ...
  • El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva en español 

   Lloret, Maria-Rosa; Martínez-Paricio, Violeta (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   En aquest article es presenten les premisses fonamentals del Model de les Estructures Paral·leles, un model fonològic relativament recent dins el paradigma de la fonologia autosegmental, i s’aplica per primera vegada a ...
  • Sobre las restricciones distribucionales de casi 

   González Rodríguez, Raquel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   Aquest treball estudia les restriccions distribucionals que presenta l’adverbi d’aproximació casi en contextos negatius. Des d’un punt de vista descriptiu, es mostra que casi és incompatible amb la negació quan modifica ...
  • La visibilidad del traductor y dibujante en la versión italiana de El Eternauta 

   Valero Gisbert, María J. (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2020)
   La importància de la imatge en el procés comunicatiu és indiscutible. En aquest treball ens proposem estudiar les implicacions que es deriven de la traducció d’un text que combina el visual amb el verbal, ens referim al ...