Show simple item record

dc.contributorBlanco Blanco, Joan
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorPanadés Cabré, Judit
dc.date.accessioned2021-03-03T09:57:18Z
dc.date.available2021-03-03T09:57:18Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70660
dc.description.abstractResum: Les ferides neoplàsiques ocasionen en la persona un gran i greu impacte físic i psicològic. L’abordatge de la simptomatologia és complexa i el pronòstic de vida és limitat quan aquestes apareixen. L’objectiu radica en oferir el màxim benestar i confort al pacient i als seus familiars per mitjà de les cures pal·liatives excloent la cicatrització de la lesió. L’elaboració d’un pla de cures que contempli l’aspecte físic, psicològic, social i espiritual que esdevé d’una ferida neoplàsica és essencial per aconseguir un abordatge òptim d’aquesta patologia. Objectiu: Millorar l‘abordatge de les lesions neoplàsiques, mitjançant la creació d’un pla de cures estandarditzat basat en la taxonomia Nanda, Noc i Nic, per tal de controlar la simptomatologia i millorar la qualitat de vida del pacient i la seva família. Metodologia: Es realitza un pla de cures basat en l’evidència científica i la taxonomia Nanda, Noc i Nic. Per a realitzar-lo es fa una cerca bibliogràfica a les bases de dades PubMed, Google Academic, Dialnet, Elsevier, Scielo i Cochrane library durant el període comprès entre l’octubre 2019 i l’abril 2020. Conclusions: La valoració holística de la persona i la visió interdisciplinària són essencials per ajustar les intervencions i activitats adients per millorar la qualitat de vida de la persona, en especial la de la persona afecta d’una patologia complexa com és la neoplàsica. La formació del professional d’infermeria ajudarà a què el pacient s’adapti a la nova situació.ca_ES
dc.description.abstractResumen: Las heridas neoplásicas ocasionan en la persona un enorme y grave impacto físico y psicológico. El abordaje de la sintomatología es complejo y el pronóstico de vida es limitado cuando estas aparecen. El objetivo radica en ofrecer el máximo bienestar y confort al paciente y a sus familiares mediante los cuidados paliativos excluyendo la cicatrización de la lesión. La elaboración de un plan de cuidados que contemple el aspecto físico, psicológico, social y espiritual que deviene de una herida neoplásica es esencial para conseguir un abordaje optimo de esta patología. Objetivos: Mejorar el abordaje de las lesiones neoplásicas, mediante la creación de un plan de cuidados estandarizado basado en la taxonomía Nanda, Noc y Nic, para controlar la sintomatología y mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. Metodología: Se realiza un plan de cuidados basado en la evidencia científica y la taxonomía Nanda, Noc y Nic. Para realizarlo se hace una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Google Academic, Dialnet, Elsevier, Scielo y Cochrane library durante el periodo comprendido entre octubre 2019 y abril 2020. Conclusiones: La valoración holística de la persona y la visión interdisciplinaria son esenciales para ajustar las intervenciones y actividades adecuadas para mejorar la calidad de vida de la persona, en especial la de la persona afecta de una patología compleja como es la neoplasia. La formación del profesional de enfermería ayudará a que el paciente se adapte a la nueva situaciónca_ES
dc.description.abstractAbstract: Neoplastic wounds cause a huge and serious physical and psychological impact on the person. The symptoms approach is complex and the prognosis for life is limited when they appear. The objective is to offer the maximum well-being and comfort to the patient and their relatives through palliative care excluding wound healing. The elaboration of a care plan that considers the physical, psychological, social and spiritual aspect that comes from a neoplastic wound is essential to achieve an optimal approach to this pathology. Objective: Improving the approach to neoplastic lesions by creating a standardized care plan based on the Nanda, Noc and Nic taxonomy to control the symptoms and improve the quality of life of the patient and his family. Methodology: Carry out a nursing care plan based on scientific evidence and the Nanda, Noc and Nic taxonomy. To do this, a bibliographic search has been carried out in PubMed, Google Academic, Dialnet, Elsevier, Scielo and Cochrane library databases during the period from October 2019 to April 2020. Conclusions: The holistic assessment of the person and the interdisciplinary vision are essential to adjust the appropriate interventions and activities to improve the person's quality of life especially when someone is affected by a complex pathology such as neoplasia. Nursing training will help the patient adapt to the new situation.ca_ES
dc.format.extent108 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectFerides i lesionsca_ES
dc.subjectCures pal·liativesca_ES
dc.subjectAtenció d’infermeriaca_ES
dc.subjectQualitat de vidaca_ES
dc.subjectHeridas y lesionesca_ES
dc.subjectCuidados paliativosca_ES
dc.subjectAtención de enfermeríaca_ES
dc.subjectCalidad de vidaca_ES
dc.subjectWounds and Injuriesca_ES
dc.subjectPalliative careca_ES
dc.subjectNursing careca_ES
dc.subjectQuality of Lifeca_ES
dc.subject.otherTractament pal·liatiuca_ES
dc.subject.otherPacients -- Satisfaccióca_ES
dc.subject.otherCàncer -- Infermeriaca_ES
dc.subject.otherProtocols d'infermeriaca_ES
dc.titleAbordatge de la lesió neoplàsica cutània. Pla de cures infermerca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd