Show simple item record

dc.contributorRoca Llobet, Judith
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authorAstudillo Segura, Anna
dc.date.accessioned2021-02-22T10:29:52Z
dc.date.available2021-02-22T10:29:52Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70577
dc.description.abstractIntroducció: a l'hora de comunicar males noticies a pacients pal·liatius, poden sorgir situacions en les que se'ls oculta informació. Es el que es coneix com a conspiració de silenci. Tot i la falsa creença per part dels familiars que amagar certa informació farà un bé al pacient, en la majoria de casos té una repercussió negativa: crea un distanciament i un clima de desconfiança entre pacient i el seu entorn, fet que provoca una disminució de la qualitat de final de vida. Els professionals sanitaris manifesten no tenir suficient formació per fer front a aquestes situacions. Objectius: avaluar una intervenció formativa basada en la simulació clínica per a professionals de la salut dels serveis de cures pal·liatives de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb la finalitat de millorar la competència comunicativa dels professionals sanitaris. Metodologia: el projecte ha estat realitzat a través d'una cerca bibliogràfica d'evidència científica en bases de dades com PubMed o Scopus. La intervenció formativa és totalment voluntària i consta de dues fases. En la primera, un expert en comunicació s'encarregarà d'aportar coneixements teòrics sobre la comunicació de males notícies, la conspiració de silenci i el maneig d'aquestes. La segona fase, que es realitzarà al centre 4DHealth d'lgualada, es tracta d'una simulació d'alta fidelitat amb diferents escenaris per posar en pràctica els coneixements adquirits en la sessió teòrica. Una simulació ofereix l'oportunitat de practicar habilitats i aptituds en un entorn segur per als professionals i per als pacients. Conclusions: el projecte es considerarà un èxit si al finalitzar les sessions formatives i la simulació, els participants mostren un grau elevat de satisfacció i consideren que han pogut millorar la seva competència comunicativa, fet que permetria una millor atenció a la persona.ca_ES
dc.description.abstractIntroducción: a la hora de comunicar malas noticias a pacientes paliativos, pueden aparecer situaciones en las que se les oculta cierta información. Es lo que se conoce como conspiración de silencio. Aunque exista la falsa creencia, por parte de los familiares, de que esconder esta información será beneficioso para el paciente, en la mayoría de casos tiene una repercusión negativa: crea un distanciamiento y un clima de desconfianza entre el paciente y su entorno, hecho que provoca una disminución de la calidad de final de vida. Los profesionales sanitarios manifiestan no tener suficiente formación para afrontar dichas situaciones. Objetivos: evaluar una intervención formativa basada en la simulación clínica para profesionales de la salud de los Servicios de curas paliativas del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida con la finalidad de mejorar las competencias comunicativas de dichos profesionales. Metodología: el proyecto se ha realizado mediante una búsqueda bibliográfica de evidencia científica en bases de datos como PubMed o Scopus. La intervención formativa es totalmente voluntaria y consta de dos fases. En la primera, un experto en comunicación se encargará de aportar conocimientos teóricos acerca de la comunicación de malas noticias, la conspiración de silencio y el manejo de estas. La segunda fase, que se realizará en el centro 4DHealth de Igualada, se trata de una simulación de alta fidelidad con diferentes escenarios para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la sesión teórica. Una simulación ofrece la oportunidad de practicar habilidades y aptitudes en un entorno seguro para los profesionales y los pacientes. Conclusiones: el proyecto se considerará un éxito si al finalizar las sesiones formativas y la simulación, los participantes muestran un grado elevado de satisfacción y consideran que han podido mejorar su competencia comunicativa, lo cual permitiría una mejor atención a la persona.ca_ES
dc.description.abstractIntroduction: when communicating bad news to palliative patients, situations can arise in which information is hidden from them. This is known as the conspiracy of silence. Despite the false belief, usually from the relatives that, by hiding this information, it will be beneficial for the patient, in most cases it has a negative repercussion: it creates a sense of distance and a climate of mistrust between the patient and their environment, a fact that leads to a decrease in the quality of the end of life. Health professionals state that they do not have sufficient training to tackle these situations. Objectives: to evaluate a training intervention based on clinical simulation for health professionals in the palliative care unit of the Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida with the aim of improving the communication skills of these health professionals. Methodology: the project has been carried out through a bibliographic search of scientific evidence in databases such as PubMed or Scopus. The training intervention is entirely voluntarily and consists of two phases. In the first phase, an expert in communication will provide theoretical knowledge about the communication of bad news, the conspiracy of silence and the handling of it. The second phase, which will take place at the 4DHealth centre in Igualada, is a highfidelity simulation with different scenarios to put into practice the knowledge acquired in the theoretical session. These simulations offer the opportunity to practice skills and aptitudes in a safe environment for both professionals and patients. Conclusions: the project will be considered a success if at the end of the training sessions and the simulation, the participants show a high degree of satisfaction and consider that they have been able to improve their communicative skills, which will allow better assistance to the patients.ca_ES
dc.format.extent71 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectComunicacióca_ES
dc.subjectCures pal·liativesca_ES
dc.subjectDrets del pacientca_ES
dc.subjectComunicaciónca_ES
dc.subjectCuras paliativasca_ES
dc.subjectDerechos del pacienteca_ES
dc.subjectCommunicationca_ES
dc.subjectPalliative careca_ES
dc.subjectPatient rightsca_ES
dc.subjectSimulacióca_ES
dc.subjectSimulaciónca_ES
dc.subjectSimulation trainingca_ES
dc.subject.otherTractament pal·liatiuca_ES
dc.subject.otherPacients -- Situació legal, lleis, etc.ca_ES
dc.subject.otherComunicacióca_ES
dc.subject.otherSimulació (Medicina)ca_ES
dc.titleConspiració de silenci en pacients pal·liatius: una intervenció formativa per millorar la comunicació pacients-professionals de la salutca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd