Show simple item record

dc.contributor.authorBatalla, Ramon J.
dc.contributor.authorVericat Querol, Damià
dc.contributor.authorFarguell Pérez, Joaquim
dc.contributor.authorÚbeda, Xavier
dc.contributor.authorGarcia, Celso
dc.date.accessioned2021-02-19T12:03:25Z
dc.date.available2021-02-19T12:03:25Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.issn2014-0037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70562
dc.description.abstractEl temporal Glòria va suposar per a molts rius a Catalunya una reestructuració completa de la seva morfologia fluvial. Els cabals van assolir magnituds molt importants, que van provocar canvis profunds en la forma de la llera, van produir incisió i eixamplament generalitzades, van inundar planes d’inundació, i van reconnectar braços abandonats. L’episodi va contribuir a reactivar profundament els sistemes fluvials, i els rius van experimentar un grau de metamorfisme com feia dècades que no es veia. L’estudi mostra també el paper de les grans preses en la modificació dels hidrogrames de crescuda. El Glòria va trobar uns rius confinats per l’activitat antròpica, amb els balanços de sediments en desequilibri i en clara desconnexió hídrica i sedimentària amb la conca. Unes hores de pluja intensa i la subseqüent resposta hidrològica de les conques van aportar l’energia suficient per superar molts dels llindars físics als que estaven sotmesos, i canviar per molt de temps la morfologia de les lleres i valls afectades.ca_ES
dc.description.abstractEl temporal Gloria supuso para muchos ríos en Catalunya una reestructuración completa de su morfología fluvial. Los caudales alcanzaron magnitudes muy importantes, provocando cambios profundos en la forma de los cauces, produciendo incisión y ensanchamiento generalizados, inundando las llanuras aluviales, y reconectando brazos abandonados. El episodio contribuyó a reactivar profundamente los sistemas fluviales, y los ríos experimentaron un grado de metamorfismo como no se había visto en décadas. El estudio muestra también el papel de las grandes presas en la modificación de los hidrogramas de crecida. El Gloria encontró ríos constreñidos por la actividad antrópica, con los balances de sedimento en desequilibrio y en clara desconexión hídrica y sedimentaria con la cuenca. Unas horas de lluvia intensa y la subsiguiente respuesta hidrológica de las cuencas aportaron la energía suficiente para superar muchos de los límites físicos alos que estaban sometidos, y cambiar por mucho tiempo la morfología de los cauces y valles afectados.ca_ES
dc.description.abstractMany rivers in Catalonia undertook a complete restructuring of its fluvial morphology under the effects of the storm Gloria. High magnitude flows caused profound changes in channel morphology, producing widespread incision and widening, flooding floodplains, and reconnecting abandoned channels. The episode contributed to a profound reactivation of river systems, and channels experienced a degree of metamorphism that had not been seen for decades. The study also shows the role of large dams in modifying flood hydrographs. The Gloria found rivers constrained by long-lasting human activity, with sediment balances in complete disequilibrium, and in clear water and sedimentary disconnection with the upstream river basin. Few hours of heavy rain and the subsequent hydrological response of the basins provided enough energy to exceed many of the physical thresholds to which they were subjected, and change the morphology of the affected river channels and valleys for a long time.ca_ES
dc.description.sponsorshipAquest treball s’ha realitzat gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya a través dels Grups de Recerca Consolidats RIUS SGR2017-0459 i GRAM SGR2017-1344, i del Programa CERCA. Damià Vericat gaudeix d’un contracte de Professor Agregat Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya. Els resultats obtinguts en diversos projectes de recerca (e.g. Consolider Ingenio 2010 CSD2009-00065, CGL2012-36394, CGL2016-78874) finançats pel Ministerio de Ciencia e Innovación i Fons FEDER, han contribuït a la formulació d’algunes de les idees que s’exposen en aquets treball.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherSocietat Catalana de Geografiaca_ES
dc.relationMICINN/PN2008-2011/CSD2009-00065ca_ES
dc.relationMICINN/PN2008-2011/CGL2012-36394ca_ES
dc.relationMINECO/PN2013-2016/CGL2016-78874ca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.191ca_ES
dc.relation.ispartofTreballs de la Societat Catalana de Geografia, 2020, vol. 89, p. 55-87ca_ES
dc.rightscc by-nc-nd, (c) Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 2020ca_ES
dc.rightscc by-nc-nd, (c) Batalla, Ramon J. et al., 2020
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
dc.subjectMagnitud i freqüènciaca_ES
dc.subjectCanvis en la cobertura del sòlca_ES
dc.subjectMetamorfosi fluvialca_ES
dc.subjectHidrogrames de crescudaca_ES
dc.subjectAjustos morfosedimentarisca_ES
dc.titleProcessos hidrològics i geomorfològics als rius: context i exemples per a interpretar la seva resposta a episodis d’alta magnitud com el Glòriaca_ES
dc.title.alternativeProcesos hidrológicos y geomorfológicos en los ríos: contexto y ejemplos para interpretar su respuesta a episodios de alta magnitud como el Gloriaca_ES
dc.title.alternativeHydrological and geomorphological processes in rivers: context and examples to interpret their response to episodes of high magnitude such as the Gloria stormca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_ES
dc.identifier.idgrec030798
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2436/20.3002.01.191


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc by-nc-nd, (c) Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 2020
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc by-nc-nd, (c) Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 2020