Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Pérez García, Pedro J. i Barrau, Jérôme; Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Pérez García, Pedro J. i Barrau, Jérôme; Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2014