Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-sa (c) Torres Tobeña, Anna Maria; Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-sa (c) Torres Tobeña, Anna Maria; Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, 2018