Show simple item record

dc.contributorMentaberre García, Gregorio
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorBermúdez de Gracia, Enara
dc.date.accessioned2021-02-12T08:31:55Z
dc.date.available2021-02-12T08:31:55Z
dc.date.issued2020-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70501
dc.description.abstractLa vigilància sanitària dels animals silvestres és una eina poc desenvolupada però crucial en el control de malalties dels animals domèstics i la salut humana. Per dur a terme una adequada vigilància s'elaboren els programes o plans de vigilància sanitària d'animals silvestres/salvatges. Tot i els documents redactats per organitzacions d'abast mundial o els continentals (la Unió Europea), hi ha una gran heterogènia i falta d'harmonització en l'organització entre països. En aquest treball es van consultar fonts com l'Organització Mundial de Sanitat Animal o Scopus per a la recerca d'articles relacionats amb la vigilància sanitària. A més, es van revisar les pàgines governamentals per a l'anàlisi de l'organització de la vigilància en alguns països. Aquests països van ser seleccionats d'acord amb la informació disponible sobre els mateixos en l'àmbit, resultant en vuit països de la Unió Europea, Canadà i els Estats Units. Es van comparar les característiques comunes seleccionades per la seva importància en la vigilància i al mateix temps, proposant millores per a l'obtenció de resultats satisfactoris i així, en cas de brot o malaltia, efectuar una resposta més eficaç. En conclusió, s'aprecia l'absència de coneixement i desinformació entre països podent afectar els resultats, organització interna i organització en cas de brot, sent encara un àmbit de la veterinària en ple desenvolupament.ca_ES
dc.description.abstractLa vigilancia sanitaria de los animales silvestres es una herramienta poco desarrollada pero crucial en el control de enfermedades en los animales domésticos y la salud humana. Para ello, se elaboran los programas o planes de vigilancia sanitaria de animales silvestres/salvajes. Pese a los documentos redactados por organizaciones de alcance mundial o continentales (la Unión Europea), existe una gran heterogeneidad y falta de armonización en la organización entre países. En este trabajo se consultaron fuentes como la Organización Mundial de Sanidad Animal o Scopus para la búsqueda de artículos relacionados con la vigilancia sanitaria. Además, se revisaron las páginas gubernamentales para el análisis de la organización de la vigilancia en algunos países. Estos países fueron seleccionados basándose en la información disponible sobre los mismos, resultando en ocho países de la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos. Se compararon características comunes y al mismo tiempo, se propusieron mejoras para la obtención de resultados satisfactorios y así, en caso de brote o enfermedad, efectuar una respuesta más eficaz. En conclusión, se aprecia la ausencia de conocimiento y desinformación entre países pudiendo afectar a los resultados de la recogida de muestras y a la resolución en caso de brote.ca_ES
dc.description.abstractWild animal health surveillance is an underdeveloped but crucial tool in the control of domestic animal diseases and human health. To carry out adequate surveillance, programs or plans for sanitary surveillance of wild animals are developed. Despite the documents drawn up by organizations with a global or continental scope (the European Union), there is great heterogeneity and lack of harmonization in the organization between countries. In this work, sources such as the World Organization for Animal Health or Scopus were consulted to search for articles related to sanitary surveillance. In addition, government pages were reviewed for the analysis of the organization of surveillance in some countries. These countries were selected based on the information available on them in the field, resulting in eight countries of the European Union, Canada and the United States. The common characteristics selected for their importance in surveillance were compared and at the same time, proposing improvements to obtain satisfactory results and thus, in the event of an outbreak or illness, carry out a more effective response. In conclusion, the absence of knowledge and misinformation between countries can be seen, which could affect the results, internal organization and organization in the event of an outbreak, being still a field of veterinary medicine in full development.ca_ES
dc.format.extent44 p.ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectVigilanciaca_ES
dc.subjectSilvestresca_ES
dc.subjectProgramasca_ES
dc.subject.otherAnimals salvatges--Malaltiesca_ES
dc.titleAnálisis crítico y comparativo entre distintos modelos de vigilancia sanitaria en fauna silvestre a nivel mundialca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd