Show simple item record

dc.contributorMolina Ureste, Ester
dc.contributorMaynegre Santaulària, Jordi
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorCabana Batllaura, Isaac
dc.date.accessioned2021-02-01T09:09:48Z
dc.date.available2021-02-01T09:09:48Z
dc.date.issued2020-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/70368
dc.description.abstractLa producció ramadera és un sector que va creixent al llarg dels anys i, de diferents formes va evolucionant. Concretament, la producció d'oví de carn és una de les produccions menys tecnificades, amb un creixement i consum estancat. És per això, que l'objectiu principal d'aquest projecte és ajudar a créixer i millorar una petita explotació d'oví de carn ("Xicu-Xai") del municipi de Rajadell (Bages), la que pertany a un jove ramader amb moltes ganes i aptituds perquè així sigui. Per dur a terme aquesta millora, en primer lloc, s'ha realitzat una revisió bibliogràfica de tots els inputs que seran tractats, per obtenir una visió més àmplia de totes les opcions de gestió que es coneixen fins al moment. Seguidament, s'analitza l'estat inicial en què es troba l'explotació, tenint en compte les accions que s'hi duen a terme, les capacitats i les opcions que pot arribar a tenir, d'aquesta manera s'obté una imatge del punt inicial del projecte. A partir d'aquest punt, es plantegen millores específiques per cada input (alimentació, maneig, reproducció...), en les quals existeix diferents alternatives que poden arribar a adaptar-se en l'explotació. Aquestes alternatives es valoren a partir dels coneixements en ciència i producció animal, la revisió bibliogràfica, les necessitats del ramader i les seves opcions. Amb tot això, s'apliquen de forma metòdica i planificada, per tal d'assolir els objectius d'una manera pautada i, deixant espai per possibles modificacions, de la mateixa forma que s'instrueix i es condueix el ramader amb la nova metodologia de treball. A més a més, es planteja un breu estudi en l'aplicació dels implants de melatonina, per valorar si es pot modificar el sistema actual d'aplicació. Per acabar, es valoren totes les dades recollides, tant productives com econòmiques, aquestes són d'abans de l'inici de l'aplicació de millores i durant aquestes, així es pot observar l'evolució que ha patit l'explotació. El resultat és molt satisfactori, ja que les accions aplicades han aportat una millora important en els resultats finals en comparació a l'inici d'aquest projecte.ca_ES
dc.description.abstractLa producción ganadera es un sector que va creciendo a lo largo del tiempo donde de distinta forma va evolucionando. Concretamente, la producción de ovino de carne es una de las producciones menos tecnificadas, y su crecimiento y consumo se encuentra estancado. Es por eso, que el principal objetivo de este proyecto es ayudar al crecimiento y mejora de una pequeña explotación de ovino de carne (XicuXai) del municipio de Rajadell (Bages), la que pertenece a un joven ganadero con muchas ganes y aptitudes para alcanzar este objetivo. Para llevar a cabo dicho objetivo, en primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica de todos los inputs que se trataran, para tener una visión más amplia de todas las opciones que se conocen hasta el momento. A continuación, se analizará el estado inicial en el que se encuentra la explotación, teniendo en cuenta las acciones que se llevan a cabo, sus capacidades y las opciones que puede tener, de dicha forma se obtiene una imagen del punto de inicio del proyecto. A partir de este punto, se plantean mejoras específicas para cada input (alimentación, manejo, reproducción, ...), en las cuales existen distintas alternativas que pueden llegar a adaptarse en la explotación. Estas se valoran en consecuencia a los conocimientos de ciencia y producción animal, la revisión bibliográfica, las necesidades del ganadero y sus opciones. Dichas mejoras se aplican de forma metódica y planificada, para cumplir los objetivos de una forma pautada, dejando espacio a posibles modificaciones futuras en cualquiera de las acciones, de la misma forma que, se instruye y conduce al ganadero con la nueva metodología de Trabajo. También se plantea un breve estudio en la aplicación de los implantes de melatonina, para valorar si es posible modificar el sistema actual de dicha aplicación. Para terminar, se valoran todos los datos recogidos, tanto productivas como económicos, antes del inicio de la aplicación de mejoras y durante dicha aplicación, de esta forma se puede observar la evolución que sufre la explotación. El resultado es muy satisfactorio, ya que las acciones aplicadas han finalizado con una mejora importante en los resultados finales en comparación con los iniciales.ca_ES
dc.description.abstractThe livestock production sector is growing and evolving over the years. Specifically, sheep production is one of the less technical, with stalled growth and consumption. This is why, the main goal of this project is to help a small sheep production called "Xicu Xai", ubicated in Rajadell (Bages), grow and enhance its performance. This business belongs to an eager young farmer. To be able to improve its performance I have first conducted a bibliographic review in order to have a broader view of all the management options known so far. Then, I analyzed the business, taking into account the activities carried on, the capacity and all the options that could be implemented so I could have a broad image of the starting point. After all the analysis, this project presents specific improvements for each input (feeding, reproduction...) taking into account the different options that could be implemented taking into account Xicu Xai's characteristics. These improvements are studied taking into account the scientific and livestock production knowledge, the bibliographic review, the farmers needs and options. Taking all this information into account, all the actions would be applied on a methodic and planned way, at the same time that the farmer is introduced to the new methodology. Moreover, this project also considers a brief study on the application of melatonin implants in order to consider a possible change into the actual application system. Lastly, the project assesses all the data, both productive and economic, before and after the improvements are implemented so the evolution of the production can be observed. The results of this project are successful as data shows better results after the improvements were implemented.ca_ES
dc.format.extent236 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectExplotació d'oví de carnca_ES
dc.subjectProducció animalca_ES
dc.subjectProjecte de milloraca_ES
dc.subject.otherBestiar oví--Cria i desenvolupamentca_ES
dc.subject.otherBestiar oví--Indústria i comerçca_ES
dc.subject.otherCarn de xaica_ES
dc.titleProjecte de millora de l'explotació d'oví de carn "XICUXAI"ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd