Now showing items 1-3 of 3

  • L'Estat de Valor Afegit: un informe d'interès per a les empreses familiars 

   Gallizo Larraz, José Luis (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020)
   Aquest article té per objecte facilitar el coneixement, l'elaboració i interpretació de l'Estat de Valor Afegit (EVA) en el context de la informació financera de les empreses familiars. Comença delimitant la magnitud ...
  • Intenció successòria dels estudiants d'escoles agràries en les agroindústries familiars 

   Plana Farran, Manel; Gallizo Larraz, José Luis (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020)
   Aquest treball aborda la problemàtica de la successió a les explotacions agràries familiars des de la perspectiva de l'individu que ha de prendre una decisió vital per orientar el seu futur professional sobre la base ...
  • Propietat empresarial i qualitat comptable: evidència en empreses espanyoles 

   Fernández Ramells, Jaume (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2020)
   Estudis empírics recents mesuren la relació entre la propietat empresarial i la qualitat de la informació comptable. El present treball analitza les pràctiques de gestió o manipulació dels beneficis en l'àmbit d'estudi ...