Now showing items 8-8 of 8

    • Programa d'Enginyeria de Software II 

      Granollers i Saltiveri, Toni; Ribó i Balust, Josep M. (Josep Maria) (2010)
      Aquesta assignatura és continuació directa d’Enginyeria de Software I, la quales va dedicar majoritàriament a la presentació dels temes d’anàlisi del procés de desenvolupament de software. L’assignatura d’Enginyeria de ...