Materials en accés obert derivats de l'activitat docent del professorat i documents informatius sobre docència elaborats per les unitats administratives i acadèmiques de la UdL.

Subcomunidades en esta comunidad

Envíos recientes

 • Mòdul 1. Continguts 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Mòdul 3. Exàmens 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Programa de Matemàtica de les Operacions Financeres 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
  Assolits els conceptes introduïts a l’assignatura de Matemàtiques Empresarials, l’assignatura de Matemàtica de les Operacions Financeres es centra en els aspectes financers de l’empresa. Facilita l’aprofundiment en aquests ...
 • Mòdul 1. Continguts 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Mòdul 3. Exàmens 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
 • Programa Teoria i Tècniques de Negociació 

  Molina, Fidel (2013)
  Esta materia tiene como objetivo principal trabajar la resolución de conflictos en relación, básicamente, con la negociación, fundamento imprescindible para la gestión de conflictos. Ello lo podemos concretar en dos ...
 • Mòdul 1. Continguts 

  Molina, Fidel (2013)
 • Programa de Matemàtica de les Operacions Financeres I 

  Miquel Fernández, Silvia (2010)
  En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d’operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims ...
 • Programa Software Quality. Quality audit and certification 

  García González, Roberto (2013)
  First, general view of quality as a tool for the improvement of organization processes, increasing efficiency and efficacy. Then, concretise into methodologies and processes towards quality in software development.
 • Mòdul 1. Continguts 

  García González, Roberto (2013)
 • Mòdul 1. Recursos addicionals 

  García González, Roberto (2013)
 • Programa Programación 2 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
  L'assignatura Programació 2 introdueix tres elements nous dins de la branca de programació de la titulació: el disseny recursiu, com a una nova estratègia de resolució de problemes; l'orientació a objectes, més en l'ús de ...
 • Mòdul 1. Continguts 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)
  1. Introducción a Java. En esta lección introduciremos la estructura principal de un programa en Java, así como los métodos básicos para obtener entradas de información por parte del usuario y escribir los resultados ...
 • Programa de Programació 2 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
  Aquesta assignatura planteja aspectes de la programació, com per exemple: introducció al Java, la recursivitat i la programació orientada a objectes.
 • Mòdul 1. Continguts 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 3. Exàmens 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2011)
 • Mòdul 2. Pràctiques 

  Gimeno Illa, Juan Manuel; González Sánchez, José Luis (2013)

Ver más