Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c)  Càtedra Educació i Adolescència. Universitat de Lleida, els autors, 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Càtedra Educació i Adolescència. Universitat de Lleida, els autors, 2012