Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, Fundació Cipriano García, 2008
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, Fundació Cipriano García, 2008