Show simple item record

dc.contributorMolina Terrén, Domingo
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributorHoffman, Chad
dc.contributor.authorPuebla Vendrell, Olga
dc.date.accessioned2020-08-28T11:45:20Z
dc.date.available2020-08-28T11:45:20Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69432
dc.description.abstractEn les últimes dècades, els incendis forestals s'han convertit en el principal perill per als paisatges mediterranis. Per conèixer la propagació del foc i el comportament del foc en diferents paisatges, s'han desenvolupat diversos models de foc, FARSITE i FLAMMAP els més comuns. A més, a Catalunya, s'han creat "Punts de Gestió Estratègica" (PEGs) amb l'objectiu de maximitzar l'eficiència dels tractaments del combustible, facilitar les actuacions d'extinció i limitar la propagació del foc. En aquest estudi, es va usar un simulador de dinàmica de fluids basat en la física (Wildland-Urban interface Fire Dynamics Simulator, WFDS) per provar dos tractaments de combustible diferents (reducció del 30% i 50% de l'àrea basal (AB)) a un PEG i amb dues velocitats de vent inicials diferents (3,3 m/s i 7 m/s). La presència de foc de copes, la velocitat de propagació i els diferents perfils de vent obtinguts es van analitzar segons el tractament aplicat i les condicions inicials de velocitat del vent. Els nostres resultats confirmen que la presència de foc de copes disminueix després dels dos tractaments i especialment després de la reducció del 50% de l'AB. També es confirma que la velocitat de propagació disminueix després dels tractaments amb condicions inicials d'alta velocitat del vent, mentre que augmenta amb les condicions inicials de baixa velocitat del vent. Finalment, tots els perfils de velocitat del vent obtinguts després dels tractaments mostren velocitats de vent més altes en les tres direccions (en sentit del corrent, vent creuat i vertical) i valors més alts d'energia cinètica turbulenta. Aquestes simulacions indiquen que la reducció del 30% de l'AB és el tractament que més redueix la presència de foc de copes i que tots dos tractaments mostren una reducció similar de la velocitat de propagació. Tots els perfils de velocitat del vent mostren valors més alts després dels tractaments, així com una major energia cinètica turbulenta, especialment després de la reducció del 50% de l'AB.ca_ES
dc.description.abstractIn the last decades, forest fires have become the main hazard for the Mediterranean landscapes. To know the fire spread and behaviour of fire on different landscapes, several fire models have been developed, the most common FARSITE and FlamMap. Moreover, in Catalonia, "Strategic Management Points" (SMPs) have been created to maximize the efficiency of fuel treatments and facilitate the suppression services and to limit the spread of the fire. In this study case, a physics-based, fluid dynamics simulator (Wildland-Urban interface Fire Dynamics simulator, WFDS) was used to test two different fuel treatments (thinning 30% and 50% of the basal area (BA)) on a specific SMP and with two different initial wind speed conditions (3.3 m/s and 7 m/s). The crown fire activity (CFA), the rate of spread (ROS) and the different wind profiles obtained were analyzed depending on the treatment applied and the initial wind speed conditions. Our results confirm that the CFA decreases after both treatments and especially after thinning 50% of the BA. It is also confirmed that the ROS decreases after treatments with initial high wind speed conditions whereas it increases with initial low wind speed conditions. Finally, all wind speed profiles obtained after treatments show higher wind speeds on all three directions (streamwise, crosswind and vertical) and higher values of turbulent kinetic energy. These simulations indicate that thinning 30% of the BA is the treatment that reduces the most the crown fire activity and that both treatments show a similar reduction of the ROS. All wind speed profiles show higher values after treatments as well as higher turbulent kinetic energy, especially after thinning 50% of the BA.ca_ES
dc.description.abstractEn las últimas décadas, los incendios forestales se han convertido en el principal peligro para los paisajes mediterráneos. Para conocer la propagación del fuego y el comportamiento del fuego en diferentes paisajes, se han desarrollado varios modelos de fuego, FARSITE y FlamMap los más comunes. Además, en Cataluña, se han creado "Puntos de Gestión Estratégica" (PEGs) con el objetivo de maximizar la eficiencia de los tratamientos del combustible, facilitar las actuaciones de extinción y limitar la propagación del fuego. En este estudio, se usó un simulador de dinámica de fluidos basado en la física (Wildland-Urban interface Fire Dynamics simulator, WFDS) para probar dos tratamientos de combustible diferentes (reducción del 30% y 50% del área basal (AB)) en un PEG y con dos velocidades de viento iniciales diferentes (3,3 m/s y 7 m/s). La presencia de fuego de copas, la velocidad de propagación y los diferentes perfiles de viento obtenidos se analizaron según el tratamiento aplicado y las condiciones iniciales de velocidad del viento. Nuestros resultados confirman que la presencia de fuego de copas disminuye después de ambos tratamientos y especialmente después de la reducción del 50% del AB. También se confirma que la velocidad de propagación disminuye después de los tratamientos con condiciones iniciales de alta velocidad del viento, mientras que aumenta con las condiciones iniciales de baja velocidad del viento. Finalmente, todos los perfiles de velocidad del viento obtenidos después de los tratamientos muestran velocidades de viento más altas en las tres direcciones (en sentido de la corriente, viento cruzado y vertical) y valores más altos de energía cinética turbulenta. Estas simulaciones indican que la reducción del 30% del AB es el tratamiento que más reduce la presencia de fuego de copas y que ambos tratamientos muestran una reducción similar de la velocidad de propagación. Todos los perfiles de velocidad del viento muestran valores más altos después de los tratamientos, así como una mayor energía cinética turbulenta, especialmente después de la reducción del 50% del AB.ca_ES
dc.format.extent102 p.ca_ES
dc.language.isoengca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSimulació del focca_ES
dc.subjectPunts estratègics de gestióca_ES
dc.subjectComportament del focca_ES
dc.subjectPropagació del focca_ES
dc.subject.otherIncendis forestalsca_ES
dc.subject.otherIncendis forestals -- Extincióca_ES
dc.subject.otherIncendis forestals -- Prevenció i controlca_ES
dc.titleAssessing the effects of fuel treatments on fire spread and behavior in Strategic Management Points using a fluid dynamics modelca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd