Show simple item record

dc.contributorGabarra Ambert, Rosa
dc.contributorAlbajes Garcia, Ramon
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorPequeño Galea, Laura Maria
dc.date.accessioned2020-08-28T11:19:06Z
dc.date.available2020-08-28T11:19:06Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69430
dc.description.abstractLa Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) és una plaga invasora que produeix danys importants als cultius de tomàquet a la zona mediterrània. Aquesta plaga té un ampli ventall d'enemics naturals, entre els quals, els més importants són els insectes depredadors i els paràsits. Tot i això, el coneixement sobre els parasitoides larvals és limitat. En tots els cultius és important la interacció entre plantes, herbívors i enemics naturals. Aquestes interaccions estan mediatitzades per les volàtils emeses per la planta i els herbívors; aquestes volàtils són indicis per als paràsits que els permeten realitzar cerques orientades d'host. Per entendre millor la biologia de dos dels parasitoides més abundants de T. absoluta a la zona mediterrània, Stenomesius japonicus i Necremnus tutae, hem realitzat experiments de laboratori per conèixer: (1) la capacitat dels dos parasitoides per detectar la planta de tomàquet i la planta de tomàquet infestada, (2) per determinar la capacitat de N. tutae per detectar la planta de tomàquet amb traces de Macrolophus pygmaeus, (3) per conèixer la capacitat de N. tutae per discriminar entre les traces de M. pygmaeus en fullets de tomàquet infestats amb T absoluta i els que no tenen presència de depredadors. A més, s'ha estudiat l'efecte de les volàtils depredadores sobre l'eficàcia de N. tutae sobre la plaga. Stenomesius japonicus no va poder detectar la planta de tomàquet i només va detectar la planta atacada per T. absoluta amb una infestació elevada de plagues. Necremnus tutae va detectar tant la planta de tomàquet com la planta atacada per T. absoluta, també va detectar la planta amb rastres de M. pygmaeus. El parasitoide N. tutae va parasitar més els fulletons de tomàquet quan estaven en contacte amb el depredador.ca_ES
dc.description.abstractThe tomato borer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) is an invasive pest that produces significant damage to tomato crops in the Mediterranean area. This pest has a wide range of natural enemies, among them, the most important are predatory bugs and parasitoids. However, knowledge about larval parasitoids is limited. In all crops the interactions between plants, herbivores and natural enemies is important. These interactions are mediated by the volatiles emitted by the plant and the herbivores, these volatiles are cues for the parasitoids that allow them to perform oriented host searching. To understand better the biology of two of the most abundant parasitoids of T. absoluta in the Mediterranean area, Stenomesius japonicus and Necremnus tutae, we carried out laboratory experiments to know: (1) the capacity of the two parasitoids to detect the tomato plant and the infested tomato plant, (2) to determine the capacity of N. tutae to detect the tomato plant with Macrolophus pygmaeus traces, (3) to know the ability of N. tutae to discriminate between M. pygmaeus traces on infested tomato leaflets with T. absoluta and the ones without the predator presence. Additionally, we studied the effect of the predator volatiles on N. tutae effectiveness on the pest. Stenomesius japonicus was not able to detect the tomato plant and only detected the plant attacked by T. absoluta with high pest infestation. Necremnus tutae detected both, the tomato plant and the plant attacked by T. absoluta, it also detected the plant with M. pygmaeus traces. The parasitoid N. tutae parasitized more the tomato leaflets when they were in contact with the predator.ca_ES
dc.format.extent31 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTuta absolutaca_ES
dc.subjectPlaguesca_ES
dc.subjectTomàquetsca_ES
dc.subject.otherTomàquets -- Malalties i plagues -- Controlca_ES
dc.titleResposta de Stenomesius japonicus i Necremnus tutae als volàtils induïts a la planta de tomàquet amb Tuta absoluta i amb Macrolophus pygmaeusca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd