Show simple item record

dc.contributorSáez Gonyalons, Llorenç
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorGarret Domínguez, Dúnia
dc.date.accessioned2020-07-10T11:09:49Z
dc.date.available2020-07-10T11:09:49Z
dc.date.issued2014-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69292
dc.description.abstractLimonium Catalaunicum és una espècie endèmica que es troba amenaçada i protegida pel fet d'estar inclosa en el Catàleg de Flora amenaçada de Catalunya amb la categoria "en perill d'extinció". Aquest projecte pretén aclarir la seva distribució a Catalunya i unificar els coneixements de què es disposen, ja que durant molts anys ha estat confosa amb altres espècies de Limonium relacionades. Alhora també pretén servir com a base científica sobre la qual es pugui desenvolupar el pla de recuperació que exigeix el Decret 172/2008. Es descriuen les poblacions a partir de paràmetres demogràfics i ecològics i se n'analitza tant l'estat i interès de conservació com també el grau d'amenaça que sofreixen. S'identifica el tipus de combinació pol·línico-estigmàtica i el potencial reproductiu de l'espècie. L'espècie Limonium Catalaunicum es reprodueix generalment per apomixis degut a la baixa viabilitat pol·línica. Les seves poblacions es troben amenaçades i es caracteritzen per estar distribuïdes de forma fragmentada, ser d'àrea reduïda i presentar una elevada variabilitat demogràfica i estructural tant a nivell intra com interpoblacional.ca_ES
dc.description.abstractLimonium Catalaunicum is an endemic specie that is endangered and protected by being classified "in danger of extinction" on the Catalogue of endangered Flora of Catalonia. This project aims to clarify the distribution of Catalonia and unifying the knowledge that you already have for many years been confused with other species of Limonium related. At the same time, it intended to serve as the scientific basis on which to develop the recovery plan required by Decree 172/2008. Populations are described from demographic and ecological parameters and are analyzed the condition and the interest of conservation as well as the degree of threat suffering. The type of combination pollen-stigmatic and reproductive potential of the species is also been identified. The catalaunicum Limonium species reproduces by apomixis usually due to low pollen viability. Their populations are threatened and are characterized by being distributed in a fragmented way, being of a reduced area, and to present high variability population and structure at both intra and interpopulational.ca_ES
dc.format.extent52 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEspècie en perill d'extincióca_ES
dc.subjectEspècie endèmicaca_ES
dc.subjectPla de recuperació espècie en perill d'extincióca_ES
dc.subjectLimonium Catalaunicumca_ES
dc.subject.otherLimonium Catalaunicumca_ES
dc.subject.otherFlora -- Catalunyaca_ES
dc.subject.otherPlantes en perill d'extinció -- Catalunyaca_ES
dc.titleProblemàtica de la conservació i gestió d'un edafisme amenaçat i protegit: Limonium Catalaunicum (Plumbaginaceae)ca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd