Show simple item record

dc.contributorMillán Gómez, José
dc.contributorVillar Mir, Josep Ma.
dc.contributorUniversitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
dc.contributor.authorPrats Llinàs, Maria Teresa
dc.date.accessioned2020-07-06T11:39:04Z
dc.date.available2020-07-06T11:39:04Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69255
dc.description.abstractEl projecte té per objectiu l'estudi d'alternatives de desenvolupament agronòmic i rural d'un municipi en procés de recessió, que és el de Guimerà situat a la comarca de l'Urgell. A partir de l'estudi socioeconòmic actual es plantegen les diferents alternatives. Respecte al desenvolupament agronòmic, donades les característiques que presenten les explotacions, els cultius actuals i la seva gestió, i les exigències de la nova PAC que entrarà en vigor el pròxim 2014, es planteja una sèrie d'alternatives: Un control més exhaustiu de la fertilització, especialment en els cultius extensius, el canvi a l'agricultura de conservació, la producció ecològica dels cultius actuals, que és una alternativa que presenta característiques interessants donat les malalties i plagues habituals dels diferents cultius que es podrien combatre a partir de les tècniques adequades sense suposar una gran dificultat, i per últim, i en la línia més enfocada a l'adequació a la nova PAC, es planteja tres tipus de rotacions de cultius diferents amb els corresponents beneficis mitjançant la implantació de nous cultius. Al final d'aquesta part es realitza una valoració global de tot el municipi en què es calcula la variació dels beneficis que comportaria la implantació del conjunt de mesures en el global del terme. Pel que fa al desenvolupament rural, a partir de l'estudi del dimensionament de maquinària actual, es fa èmfasi en la necessitat d'una concentració parcel·laria i la compartició de la maquinària entre les diferents explotacions, per tal d'aprofitar efectes d'escala, es planteja la possible producció de vi ecològic, el qual presenta resultats interessants des dels diferents punts de vista plantejats. Es proposa la realització de cervesa artesana, però es descarta, i finalment, es planteja un paquet turístic per tal d'incentivar el sector dels serveis del municipi, que de la mateixa manera que l'agricultura, representa una part important de l'activitat econòmica del municipi.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto tiene como objetivo el estudio de alternativas de desarrollo agronómico y rural de un municipio en proceso de recesión, que es el de Guimerà situado en la comarca del Urgell. A partir del estudio socioeconómico actual se plantean distintas alternativas. Respecto el desarrollo agronómico, dadas las características que se plantean en las explotaciones, los cultivos actuales y su gestión, y las exigencias de la nueva PAC que entrará en vigor el próximo 2014, se plantea una serie de alternativas: Un control más exhaustivo de la fertilización, especialmente en los cultivos extensivos, el cambio a agricultura de conservación, la producción ecológica de los cultivos actuales, que es una alternativa que presenta características interesantes dadas las enfermedades y plagas habituales de los distintos cultivos que se podrían combatir a partir de técnicas adecuadas sin suponer una gran dificultad, y por último, y en una línea más enfocada en la adecuación a la nueva PAC, se plantea tres tipos de rotaciones de cultivo distintas con los correspondientes beneficios mediante la implantación de nuevos cultivos. En el final de esta parte se realiza una valoración global de todo el municipio en que se calcula la variación de los beneficios que comportaría la implantación del conjunto de medidas en el global del término. En cuanto al desarrollo rural a partir del estudio del dimensionamiento de la maquinaria actual se hace énfasis en la necesidad de una concentración parcelaria y la compartición de la maquinaria entre las distintas explotaciones, para aprovechar efectos de escala, se plantea la posible producción de vino ecológico, el cual presenta resultados interesantes des de los distintos puntos de vista planteados. Se propone la realización de cerveza artesana, pero se descarta, y finalmente, se plantea un pack turístico para incentivar el sector de servicios del municipio, que de la misma manera que la agricultura, representa una parte importante de la actividad económica del municipio.ca_ES
dc.description.abstractThe aim of this project is study to Agricultural and Rural Development alternatives of Guimerà, a rural town in a recession process. It is located in the comarca of Urgell. From the current socioeconomic study, it has been suggested different alternatives. On the one hand, the alternatives of Agricultural Development are considered taking into account the size of the farms, the current crops and their actual management, and the request of the new CAP 2014 that will come in force the following year 2014. It has ended up in: an exhaustive control of the fertilization, especially in the extensive crops, a shift into conservation agriculture, biological agriculture production of the current crops, which becomes an interesting alternative concerning the disease and plagues control and the last one, more focused in enhancing the new CAP 2014, therefore a crop rotation of three different crops have been recommended. Finally, it has come up with a global evaluation of the increasing income that those alternatives will bring to the area of study. On the other hand, according to Rural Development, it has been taken into account the size of the current agricultural assets of the farmers (machinery). Thus it comes as a real need a land reorganization and to establish a system of sharing agricultural tools within the different farms hence takes profit of the economies of scale. Organic wine production is suggested, which from different points of view seems to be a really interesting activity to set up. A study of a possible craft beer production has been performed, but due to the low profitability and other factors, it has been dismissed. Finally, a touristic pack has been proposed in order to stimulate the service sector, which as well as agriculture, represents an important amount of the economic activity within the region.ca_ES
dc.format.extent62 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDesenvolupament ruralca_ES
dc.subjectCultius extensiusca_ES
dc.subjectRotació de cultiusca_ES
dc.subjectGuimeràca_ES
dc.subject.otherDesenvolupament agronòmic i rural -- Guimerà (Catalunya)ca_ES
dc.subject.otherCultius -- Guimerà (Catalunya)ca_ES
dc.subject.otherConreus extensius -- Guimerà (Catalunya)ca_ES
dc.subject.otherRotació de conreus -- Guimerà (Catalunya)ca_ES
dc.titleDesenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimeràca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd