Show simple item record

dc.contributorRubí Carnacea, Francesc
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
dc.contributor.authordel Barrio Mompel, Albert
dc.date.accessioned2020-07-01T11:41:21Z
dc.date.available2020-07-01T11:41:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69192
dc.description.abstractPregunta clínica d’investigació: És més eficaç un programa d’entrenament de la força progressiu en la intensitat de la càrrega (de moderada a vigorosa) respecte a l’entrenament d’intensitat moderada fixa, en la reducció de les complicacions respiratòries i del risc de mortalitat en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica? Objectiu: Comparar l’efecte d’un programa d’entrenament de la força d’intensitat progressiva respecte d’un programa d’intensitat fixa, sobre la força de la musculatura respiratòria en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica d’entre 18 i 80 anys. A més, de quantificar i comparar els canvis en la funció pulmonar, en la capacitat funcional, en la qualitat de vida i en la freqüència respiratòria. Metodologia: Estudi Clínic Aleatoritzat de tipus triple cec (estan cegats l’I-P i l’I-S, l’estadístic i els F-Av). La població elegible són les persones diagnosticades amb la NSF que habiten Catalunya i que compleixen els criteris de selecció per a participar en l’estudi. La mida mostral necessària és de 65 persones (n) i s’utilitza la tècnica de mostreig per conglomerat, en la qual es divideix la població en funció de les diferents regions sanitàries. Per a cadascun d’aquests conglomerats, es realitza un procés de mostreig aleatori simple per a prendre les 5 sub-mostres, i posteriorment un procés d’aleatorització simple per a cadascuna d’aquestes, de manera que s’assignen els participants en un dels dos grups d’estudi: el grup control, que realitza l’entrenament de força de la musculatura respiratòria d’intensitat progressiva, del 50 al 70% de la MIP, o el grup control, que realitza l’entrenament de força respiratòria d’intensitat fixa al 50% de la MIP. L’estudi és de tipus multicèntric i es porta a terme en 5 hospitals públics de Catalunya. La duració del tractament és de 8 setmanes, amb una freqüència de 6 sessions setmanals, de les quals 3 són supervisades i 3 no-supervisades.ca_ES
dc.description.abstractClinical research question: A progressive strength training program in load intensity (moderate to vigorous) is more effective than fixed moderate intensity training, in reducing respiratory complications and risk of mortality in patients with Nephrogenic Systemic Fibrosis? Objective: To compare the effect of a progressive intensity strength training program with a fixed intensity program, on the strength of the respiratory muscles in patients with Nephrogenic Systemic Fibrosis between 18 and 80 years old. In addition, to quantify and compare changes in lung function, functional capacity, quality of life, and respiratory rate. Methodology: Randomized clinical trial triple-blind (researchers, statistics and evaluators are blinded). The eligible population are people diagnosed with NSF who live in Catalunya and who meet the selection criteria to participate in the study. The required sample size is 65 people (n) and the cluster sampling technique is used, in which the population is divided according to the different health regions. For each of these clusters, a simple random sampling process is performed to take the 5 sub-samples, and then a simple randomization process for each of these, so the participants are assigned to one of the two study groups: the control group, which performs the strength training of the respiratory muscles on progressive intensity, from 50 to 70% of the MIP, or the control group, which performs the respiratory strength training at fixed intensity of 50% of the MIP. The study is multicentre and is carried out in 5 public hospitals in Catalunya. The duration of treatment is 8 weeks, with a frequency of 6 weekly sessions, of which 3 are supervised and the other 3 unsupervised.ca_ES
dc.format.extent101 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGadolinium-based Contrast Agentsca_ES
dc.subjectChronic Kidney Diseaseca_ES
dc.subjectNephrogenic Systemic Fibrosisca_ES
dc.subjectRespiratory musclesca_ES
dc.subjectStrength respiratory exercisesca_ES
dc.subject.otherRonyons -- Malaltiesca_ES
dc.subject.otherRonyons -- Fibrosica_ES
dc.subject.otherExercicis respiratoris -- Ús terapèuticca_ES
dc.titleEfectivitat del tractament en Fisioteràpia respiratòria en pacients amb Fibrosi Sistèmica Nefrogènica: Estudi clínic aleatoritzatca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd