Show simple item record

dc.contributorPla Aragonés, Lluís Miquel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Matemàtica
dc.creatorNadal Roig, Esteve
dc.date.accessioned2020-06-30T08:30:13Z
dc.date.available2020-06-30T08:30:13Z
dc.date.issued2019-07-24
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/669206
dc.descriptionAquesta tesi se centra en l’estructura de cadena de subministrament plantejada en el sector porcí on les petites empreses i els productors de porcs estan integrats verticalment, s'especialitzen i treballen junts sota el paraigua de grans empreses o cooperatives. Aquestes cadenes de suministrament tenen avantatges competitius. No obstant això, els gerents han de considerar els nous problemes inexistent fins ara. Per tant, aquesta tesi desenvolupa un conjunt de models de decisió basats en Optimització per ajudar en el procés de presa de en 1) Balancejar l'impacte de les emissions en el sistema de producció porcina mitjançant el desenvolupament d'un model de decisió sota una perspectiva econòmica 2) Desenvolupar un model de decisió multiperíode i multigranja per a la planificació de la producció tenint en compte les característiques del procés de producció, i 3) desenvolupar un model de decisió per a planificar decisions tàctiques en el procés de producció de porcs per augmentar l'eficiència. Aquesta tesi demostra que l'ús de models desenvolupats brinda beneficis en el procés de presa de decisions, emfatitza la complexitat computacional de modelar un sistema integrat i obre noves oportunitats de recerca en el sector porcí.
dc.descriptionEsta tesis se centra en la estructura de cadena de suministro planteada en el sector porcino donde las pequeñas empresas y los productores de cerdos están integrados verticalmente, se especializan y trabajan juntos bajo el paraguas de grandes empresas o cooperativas. Estas cadenas de suministro tienen ventajas competitivas. Sin embargo, los gerentes deben considerar los nuevos problemas inexistente hasta ahora. Por tanto, esta tesis desarrolla un conjunto de modelos de decisión basados ​​ en Optimización para ayudar en el proceso de toma de en 1) Balancear el impacto de las emisiones en el sistema de producción porcina mediante el desarrollo de un modelo de decisión bajo una perspectiva económica 2) desarrollar un modelo de decisión multiperíodo y multigranja para la planificación de la producción teniendo en cuenta las características del proceso de producción, y 3) desarrollar un modelo de decisión para planificar decisiones tácticas en el proceso de producción de cerdos para aumentar la eficiencia. Esta tesis demuestra que el uso de modelos desarrollados brinda beneficios en el proceso de toma de decisiones, enfatiza la complejidad computacional de modelar un sistema integrado y abre nuevas oportunidades de investigación en el sector porcino.
dc.descriptionThis thesis focuses on the structure of supply chain raised in the pig sector where small pig companies and producers are vertically integrated, specialized and work together under the umbrella of large companies or cooperatives. These supply chains have competitive advantages. However, managers have to consider the new problems. Therefore, this thesis develops a set of decision-making models based on Optimization to help in the decision-making process to 1) Balance the impact of emissions on the pig production system by developing a decision model under a economic perspective 2) Develop a multi-period and multisite decision model for production planning taking into account the characteristics of the production process, and 3) develop a decision model to plan tactical decisions in the pig production process for increasing the efficiency. This thesis shows that the use of developed models provides benefits in the decision-making process, emphasizes the complexity of computing modeling an integrated system and opens new research opportunities in the pig sector.
dc.formatapplication/pdf
dc.format150 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectProgramació lineal
dc.subjectProgramació estocàstica
dc.subjectCadena de suministre
dc.subjectProgramación lineal
dc.subjectProgramación estocástica
dc.subjectCadena de suministro
dc.subjectLinear programming
dc.subjectEstochastic programming
dc.subjectSupply Chain
dc.subjectEstadística i Investigació Operativa
dc.subject51
dc.titleOptimization models forimproving the decision-making in the pig production process under a Pig Supply Chain context
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record