Show simple item record

dc.contributorJuárez Rubio, Francisco
dc.contributorViladrich i Grau, Montserrat
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
dc.creatorAndrade Gallardo, Asterio
dc.date.accessioned2020-06-26T08:30:09Z
dc.date.available2020-06-26T08:30:09Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/669201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/69130
dc.descriptionEn la present recerca s’analitza, en el cas del sistema de salut a Xile, com els processos administratius requereixen millorar la informació per a la presa de decisions. Els perfils del càrrec d’administrador a Xile, en l’àrea de la Salut, es refereixen normalment a un professional de l’àrea d’Administració, que no sol tenir formació en disciplines sanitàries, per la qual cosa, l’Administrador pren les seves decisions d’acord a models que empren dades quantificables que no incorporen factors sanitaris clau. Inicialment ha estat analitzat el Pla Nacional de Salut 2011-2020, de la república de Xile, per identificar la població de risc sanitari, i les temàtiques que són considerades rellevants des de la perspectiva dels grups de risc en salut. Posteriorment s’han analitzat les dades obtingudes dels centres de salut familiar de la regió de Magallanes (Xile), en relació a hàbits i factors de risc, les quals conformen un dels eixos estratègics d’aquest pla nacional (“Hàbits de vida”). Aquest eix és fonamental per prevenir les malalties cròniques no transmissibles que impliquen un cost creixent en el finançament de la salut xilena. Aquesta anàlisi ha permès d’identificar tres temes de rellevància en poblacions de risc, que necessiten ser estudiats específicament en la recerca que pretengui contribuir a millorar la presa de decisions. Finalment han estat analitzades les tres temàtiques, que han estat objecte de la recerca de camp, llurs resultats cerquen l’enfortiment de plans i programes de salut local, per tal de contribuir a millorar la presa de decisions en l’administració sanitària, decisions preses pels administradors i que haurien de basar-se en la millor evidència derivada de la recerca sanitària local.
dc.descriptionEn la presente investigación se analiza, en el caso del sistema de salud en Chile, cómo los procesos administrativos requieren mejorar la información para la toma de decisiones. Los perfiles del cargo de administrador en Chile, en el área de la Salud, se refieren normalmente a un profesional del área de Administración, quien no suele tener formación en disciplinas sanitarias, por lo cual, el Administrador toma sus decisiones de acuerdo a modelos que utilizan datos cuantificables que no incorporan factores sanitarios clave. Inicialmente se ha analizado el Plan Nacional de Salud 2011-2020, de la república de Chile, para identificar la población de riesgo sanitario, y las temáticas que son consideradas relevantes desde la perspectiva de los grupos de riesgo en salud. Posteriormente se han analizado los datos obtenidos de los centros de salud familiar de la región de Magallanes (MINSAL), en relación a hábitos y factores de riesgo, los cuales conforman uno de los ejes estratégicos de dicho plan nacional (“Hábitos de vida”). Este eje es fundamental para prevenir las enfermedades crónicas no trasmisibles que implican un creciente costo en la financiación de la salud chilena. Este análisis ha permitido identificar tres temas de relevancia en poblaciones de riesgo, que necesitan ser estudiados específicamente en la investigación que pretenda contribuir a mejorar la toma de decisiones. Finalmente se han analizado tres temáticas que han sido objeto de la investigación de campo, cuyos resultados buscan el fortalecimiento de planes y programas de salud local, para contribuir a mejorar la toma de decisiones en la administración sanitaria, decisiones tomadas por los administradores y que deberían basarse en la mejor evidencia derivada de la investigación sanitaria local.  
dc.descriptionThis study aims at proposing and analyzing the way in which administrative processes in the health system in Chile require further information for decision- making. The profiles for a managing position usually refer to professionals in the administration area who are not necessarily related to the health area and therefore their decisions are made according to quantifiable data and not to key factors. Thus, the National Health Plan 2011-2020 was analyzed to identify the population at risk and the issues considered relevant. The data obtained in all the Family Health Centers in the region of Magallanes regarding life habits and risk factors, which constitute the main strategic lines of the National Plan, Life Habits is fundamental in the prevention of the greatest problems in Public Health in Chile nowadays: non-transmissible chronic diseases which involve an increased cost with a consequent burden for the sanitary system. Three relevant issues are identified in risk population for the generation of pertinent scientific research. Finally, three research documents are prepared. Their results seek the strengthening of local health plans and programs from the sanitary administration point of view, and also as an input for decision-making based on evidence on the part of health administrators and other professionals in the area.
dc.formatapplication/pdf
dc.format160 p.
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectAdministració d'Empreses
dc.subjectGestió sanitària
dc.subjectQualitat
dc.subjectAdministración de empresas
dc.subjectGestión sanitaria
dc.subjectCalidad
dc.subjectManagement
dc.subjectHealth management
dc.subjectQuality
dc.subjectOrganització d'Empreses
dc.subject338
dc.titleFortalecimiento de la Gestión en Salud Pública en la Patagonia: Contribuciones para la generación de planes y programas en condiciones de salud de alta prevalencia de poblaciones en riesgo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record