Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Taiwan Society of Geriatric Emergency & Critical Care Medicine. Published by Elsevier Taiwan LLC., 2018
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Taiwan Society of Geriatric Emergency & Critical Care Medicine. Published by Elsevier Taiwan LLC., 2018